Regionspolitikere til læger: Fjern jeres tørklæder og kristne kors
Marianne Mørk Mathiesen.

Regionspolitikere til læger: Fjern jeres tørklæder og kristne kors Det skal være slut med at bære kristne kors, politiske emblemer og muslimske tørklæder som sundhedsansat i Region Syddanmark. I hvert fald hvis det står til Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Lægeforeningen: »Det er ikke behov for et forbud, når der ikke er et problem.«

»Sundhedspersoner, som er ansat i Region Syddanmark, skal i arbejdstiden fremstå ideologisk, politisk og religiøst neutrale. Dette skal ske af hensyn til patienter og andre brugere af Region Syddanmarks sundhedsvæsen. Det er vigtigt, at når man er syg og/eller sundhedsbruger kun møder neutrale personer og ikke skal forholde sig til sundhedspersoners ideologier. Vi finder det vigtigt at indføre en sådan “neutralitetsregel”, da vi frygter, at det i fremtiden vil blive et øget problem.«

Sådan lyder en nyt forslag fremsat af Liberal Alliance og Nye Borgerlige i regionsrådet i Region Syddanmark. Det betyder, at alt lige fra muslimske tørklæder, kristne kors til politiske emblemer skal blive hjemme, når læger og andet sundhedspersonale skal på arbejde. Forslaget blev stillet tilbage i november 2016, hvor der i Regionsrådet var flertal for at få vurderet, om forslaget var juridisk muligt. Det er nu vurderet, at det er lovligt. Hvad fremtiden for forslaget bliver, skal besluttes på regionsrådsmøde 24. april.

Regionsrådsmedlem for Liberal Alliance og praktiserende læge, Marianne Mørk Mathiesen, forklarer, at hun som politiker bliver nødt til at være forudseende og reagere på et problem, der måske ikke er stort endnu, men som hun mener med sikkerhed bliver det. Spørger man hende, hvorfor en ‘neutralitetsregel’ på området er vigtig, svarer hun:  

»Der er i Danmark ikke tradition for, at man flasher sine ideologier og sin religion, så der har ikke tidligere været brug for regler på området. Men nu ser vi muslimer, der kommer ind i landet og tydeligt gør opmærksom på deres religion. Så det må vi tage forbehold for,« siger Marianne Mørk Mathiesen og fortsætter: »Det handler ikke om det ansattes komfort. Det handler om de syges komfort. De skal ikke forholde sig til sundhedspersonalets ideologier og overbevisninger, når de er syge og trænger til fred og ro. Jeg vil i hvert fald som arbejdsgiver have, at man netop på sygehusene bærer uniform. Og uniformer er frie for ideologi,« siger hun og peger på, at selvom hun har oplevet flere patienter være utrygge ved eksempelvis sundhedspersonale iklædt muslimsk tørklæde, så handler det om princippet.

For Marianne Mørk Mathiesen handler det ikke om at tage tørklædet, turbanen eller korset af – det skal nemlig slet ikke tages på.

»Når de står op om morgenen og skal på arbejde, skal de lade være med at tage deres ideologiske symboler på. Der er tale om otte timer, hvor de er på arbejde ud af døgnets 24 timer. De kan tage symboler på, når de kommer hjem kl. 17,« siger hun.

Dagens Medicin: Krænker man ikke de ansattes frihed til at ytre og udtrykke sig?

»Nej. Hvad hvis en sygeplejerske gerne vil have Ku Klux Klan-hovedbeklædning på? Må hun så gerne det? Hvis man tillader det ene og ikke det andet, så er man ude i smagsdommeri,« siger hun.

Formanden for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing, mener, at der ikke er behov for at ændre på de allerede eksisterende regler om påklædning, hvis ikke det handler om at fremme hygiejne eller faglighed.
»Vi mener ikke, at der er behov for yderligere at regulere påklædningen for sundhedspersonale, så længe den overholder de strikse hygiejneregler, der er. Vi er allerede i uniform, og vi fremstår neutralt,« siger han og understreger, at han aldrig har oplevet patienter være utrygge ved påklædningen, som reglerne er nu. Andreas Rudkjøbing mener, at forbuddet er symbollovgivning. »Efter min bedste opfattelse, er der ikke et problem, så der skal ikke laves regler på området. Der er allerede lovgivning om, at man ikke må være komplet tildækket, det må være nok,« siger han.  

Rudkjøbing: Hav tillid til de ansatte og ledelsen 

Marianne Mørk Mathiesen frygter, at det kan skabe en glidebane, hvis muslimske ansatte vil vise deres religion, for så kan det forventes, at andre også vil udtrykke deres ideologier.

»Så ender det med, at vi har ansatte, der går rundt på sygehusene med politiske emblemer og religiøs påklædning,« forklarer Marianne Mørk Mathiesen og opstiller et scenarie, hvor en gynækologisk overlæge er iført med et politisk ideologisk emblem med påskriften: ‘imod fri abort’.

Andreas Rudkjøbing mener, at det et tænkt eksempel, og at der hverken er eller kommer et problem.

»Men det er jo selvsagt ikke i orden at have et skilt med et klart eksplicit politisk budskab, som kan sætte spørgsmålstegn ved sundhedspersonens professionalisme,« siger han og fortsætter: »Selvfølgelig kan man finde på ting, der ikke er i orden at gøre eller have på, men det tror jeg ikke, der behøves at laves love om. Der må man have tillid til de ansatte og til, at lederen på afdelingen griber ind, hvis noget er upassende,« siger Andreas Rudkjøbing.

Ifølge formand for Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfrihed, Niels Høiby, er regionspolitikenes forslag uholdbart, når det ikke handler om fagligheden og hygiejne, men om at begrænse de ansattes muligheder for at udtrykke sig.

»Jeg mener, at det er en krænkelse af lægernes ytringsfrihed. At udtrykke sig gennem sin påklædning er et udtryk for, hvem man er som person. Det er også en slags ytring. Man kan ikke forlange, at man ikke må udtrykke sin personlighed, så længe det ikke står i vejen for det faglige og ikke præger ens optræden som læge,« siger Niels Høiby og understreger, at man som læge, skal tænke over at være diskret.

»Der er jo forskel på at slæbe en stort kors ind på ryggen og prædike over for patienten og så at have et lille kors om halsen,« siger han.

Skriv kommentar