Ann-Marie Malby Schoos
En undersøgelse fra Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC), som læge, ph.d. og seniorforsker på COPSAC, Ann-Marie Malby Schoos, har præsenteret på EAACI. peger på, at at den primære forebyggende indsats skal rettes mod den gravide mor, fordi ikke-genetiske faktorer i relation til moren ser ud til at tilføje en øget sygdomsrisiko for deres barn,Foto: Niels-Bjørn Albinus

Mor spiller større rolle end far for børns risiko for astma Tidligere astma hos mor spiller større rolle end fars astma for børns risiko for selv at få astma. Samme forskel gør sig gældende i forhold til mors effekt på specifik og total IgE hos deres børn, viser dansk undersøgelse præsenteret på EAACI.

HELSINKI (Dagens Medicin) – Mors tidligere eller nuværende astma, samt mors specifikke eller totale IgE, har en markant større betydning end farens for, om deres barn udvikler astma eller allergisk sensibilisering. Det viser en undersøgelse fra Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC), som læge, ph.d. og seniorforsker på COPSAC, Ann-Marie Malby Schoos, har præsenteret på EAACI.

»Mors historie med både astma og eksem var forbundet med astma og eksem hos deres 0-5-årige børn. Tilsvarende var der en signifikant sammenhæng mellem forhøjede niveauer for specifik IgE og total IgE hos moren, og forhøjede IgE-niveauer hos barnet. Derimod fandt vi ingen signifikante sammenhænge mellem fars og barns specifikke IgE, total-IgE eller astma, hvorimod fars tidligere eksem kunne forbindes med barnets udvikling af eksem,« siger Ann-Marie Malby Schoos.

Det er ikke tidligere undersøgt, om henholdsvis mors eller fars allergiske sensibilisering har størst betydning for udvikling af sensibilisering i barndommen. Derfor ønskede forskerne fra COPSAC at undersøge forældrenes betydning for udviklingen af allergisk sensibilisering senere i barndommen.

Undersøgelsen er baseret på data fra COPSAC2010-fødselskohorten, som er en uselekteret kohorte af børn og forældre. 605 barn-og-forældre-trioer indgik i undersøgelsen. Forældrene fik målt specifik og total IgE, og blev interviewet om tidligere astma og eksem, og børnene fik målt IgE ved 6 og 18 måneders alderen.

»Resultaterner peger på, at den primære forebyggende indsats skal rettes mod den gravide mor, fordi ikke-genetiske faktorer i relation til moren ser ud til at tilføje en øget sygdomsrisiko for deres barn,« siger Ann-Marie Malby Schoos.

Skriv kommentar