Mistede ordinationsret – men skrev stadig medicin ud Københavns Politi kræver en læge idømt frihedsstraf for at have ordineret store mængder afhængighedsskabende lægemidler uden retten til at ordinere det.

En 68-årig mand er ved Københavns Byret tiltalt for i perioden mellem 2014 og 2015 t have udskrevet 598 recepter på afhængighedsskabende medicin, selv om han i den periode ikke havde ret til at ordinere medicinen.

I alt drejede det sig om 12.000 døgndoser afhængighedsskabende medicin.

Det skriver Ekstra-Bladet.

Den 68-årige nægtede sig skyldig i anklagen.

Overlæge Gordon Thomas fra Styrelsen for Patientsikkerhed var i går vidne ved retssagen, og han vurderede, at den 68-årige var til fare for patientsikkerheden.

Det var også kritisabelt, at han udskrev medicinen ved automatisk receptfornyelse uden at vurdere sine patienters tilstand.

Den 68-årige havde frivilligt fraskrevet sig retten til at ordinere medicinen allerede tilbage i 1996, da myndighederne havde mistanke om, at han selv havde et misbrug af alkohol og formentlig også afhængighedsskabende lægemidler.

Han erkendte i retten, at han havde et alkohol-misbrug, men kun i weekenderne.

Efter han i 1996 mistede retten til at ordinere afhængighedsskabende lægemidler havde han forskellige jobs som læge i Danmark.

Men i 2010 gav Sundhedsstyrelsen ham et påbud om at skulle gå til tilsyn og kontrol for sit alkoholmisbrug og oplyse, om hvor han arbejder som læge.

I 2010 begyndte han at arbejde som læge i Sverige, men fik faglig kritik fra det svenske sundhedsvæsen for ikke at have ført journal på en lang række patienter.

I 2014 kom den nu 68-årige læge tilbage til Danmark, hvor han igen begyndte at ordinere afhængighedsskabende lægemidler og praktisere som læge uden Sundhedsstyrelsens viden, og det fortsatte han med indtil december 2015, hvor han mistede sin autorisation.

26. september falder der dom i sagen.

Skriv kommentar