Mirza går i rette med producent: HRD-test er spild af skattepenge

Mirza går i rette med producent: HRD-test er spild af skattepenge Efter præsentationen af data fra NOVA-studiet lørdag på ESMO har debatten raset om én ting: Brugen af HRD-test til at finde de bedst egnede patienter. Firmaet bag HRD-test mener, at testen gør sit arbejde, mens forskerne ikke mener, at den kan bruges.

BELLA CENTER (Dagens Medicin) – »Jeg har sagt det flere gange under kongressen. Det ville være spild af skattepenge at bruge HRD-test til at udvælge patienter til niraparib-behandling,« siger overlæge Mansoor Mirza fra Rigshospitalet mandag formiddag, da Dagens Medicin møder ham efter en session om nye behandlingsmuligheder i æggestokkræft, hvor han har været chairman.

Diskussionen om brug af HRD-test til at finde de bedst egnede patienter til PARP-hæmmerbehandling har fyldt meget, siden Mansoor Mirza præsenterede data fra NOVA-studiet lørdag eftermiddag på ESMO.

Lørdag aften udsendte firmaet bag testen – amerikanske Myriad – en pressemeddelelse med ordlyden: »Patienter med ovariecancer, som testede positiv med myChoice HRD, oplevede en klinisk meningsfuld forlængelse af progressionsfri overlevelse.«

Problemet er, at det gjorde patienter, som testede negativ også.

»Man må se på hazard ratio. For de negative patienter er den 0.58, mens den er 0.38 for de positive. Den forskel er simpelthen ikke stor nok, og HR på 0.58 er så signifikant, at vi ikke kan forsvare at afvise at behandle de patienter, der er HRD-negative. En femtedel af dem har fortsat effekt af niraparib under hele follow-up perioden. Og så vil det simpelthen være spild af penge at teste for HRD,« siger Mansoor Mirza.

På den netop overståede session er HRD-test til brug ved olaparib-behandling i gynækologisk kræft blevet diskuteret, og konklusionen er ifølge Mirza den samme: De nuværende HRD-test er ikke gode nok til at udskille patienter, der ikke får effekt.

Dagens Medicin: Men når Myriad sender sådan en pressemeddelelse ud, så er det vel fordi, der er uenighed?

»Nej, alle forskerne er enige, som vi også kunne se på denne session. Men firmaet vil jo tjene penge,« siger Mansoor Mirza, der allerede har fået de første henvendelser fra patienter, som har hørt om NOVA-studiet og ønsker behandling med niraparib. Så han håber, at godkendelsen bliver fremskyndet. Til hele patientgruppen, vel at mærke.

Talsmand Ron Rogers fra Myriad Genetics siger i en skriftlig kommentar:

»Vi mener også, at studiet var en succes for vores test, fordi testen i denne højt selekterede patientpopulation var i stand til at fordoble antallet af patienter, der blev identificeret, og til tydeligt at vise, at HRD-positive og HRD-negative patienter har bemærkelsesværdige forskelle i effekten af niraparib på progressionsfri overlevelse. Hvorvidt den effekt, patienterne i den HRD-negative gruppe får er tilstrækkelig, er helt op til myndighederne, og vi respekterer deres rolle i denne proces. Myriad Genetics samarbejder med en række producenter af PARP-hæmmere om 22 kliniske studier, og vil fortsat efterstræbe at skabe diagnostik, der kan forbedre behandlingen og optimere udgiftssiden.«

Skriv kommentar