Mindre magtanvendelse over for demente

2.000 ansatte i ældreplejen får nu kurser i socialpædagogisk metoder, for det nedbringer magtanvendelse over for demente drastisk og nedsætter risikoen for vold mod personalet. Ifølge Socialministeriets hjemmeside har socialminister Eva Kjer Hansen bevilget syv mio. kr. til kurserne efter, at et pilotprojekt i syv kommuner har givet positive resultater.

39 pct. af personalet anvendte jævnligt magt over for de demente, efter kurset var det blot 10 pct. Samtidig faldt vold over for personalet, og kurser i socialpædagogiske metode er en nem og billig måde at forbedre dementes hverdag og arbejdsmiljøet for de ansatte. Læs mere.

Janne Aagaard