Kræftens Bekæmpelse finansierer nyt professorat ved SDU og OUH

Kræftens Bekæmpelse finansierer nyt professorat ved SDU og OUH Overlæge, ph.d. Michael Bau Mortensen er ansat som professor ved Syddansk Universitet i et professorat oprettet af Kræftens Bekæmpelse. Den nye professor skal forske i hvordan avanceret billeddiagnostik kan hjælpe patienter, der rammes af kræft.

Michael Bau Mortense skal i et nyoprettet professorat ved Syddansk Universitet forske i metoder, der gør lægerne i stand til at stille en præcis diagnose så tidligt som muligt i en kræftsygdoms forløb.

Professoratet er finansieret med fem mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse og 2,5 mio. kr. fra Syddansk Universitet.

Michael Bau Mortensen har godt 20 års erfaring indenfor forskning i ultralydsscanning.

Hans resultater har bl.a. dannet grundlag for de nationale kliniske retningslinjer og kræftpakker, og hans forskning har ført til oprettelsen af ‘Center for Kirurgisk Ultralydsskanning’ ved Odense Universitetshospital, der fungerer som både nationalt og internationalt referencecenter, og hvor Michael Bau Mortensen selv har været leder.

Michael Bau Mortensen er medlem af Sundhedsstyrelsens Second Opinion-Udvalg vedrørende eksperimentel kræftbehandling og sidder i flere centrale udvalg vedrørende nationale kræftstrategier.

Han har modtaget flere priser – herunder N.C. Nielsens Kirurgiske ærespris 2008 og Dansk Gastroenterologisk Selskabs ærespris 2011.

I sin aktuelle forskning involverer Michael Bau Mortensen andre former for billedundersøgelsesmetoder og supplerende ultralydsteknologier i patientvurderingen.

Målet er at kombinere grundforskning og kliniske projekter for at belyse metodernes styrker og ulemper. Ligeledes undersøger han mulighederne for at inddrage nye faktorer, fx tilstedeværelsen af væske eller frie kræftceller i bughulen, som kan bidrage til en bedre forståelse af sygdommens stadium, udvikling og prognose.