Merete Lund Hetland

Overlæge, lektor Merete Lund Hetland, reumatologisk afdeling, Hvidovre Hospital, har modtaget 179.000 kr. fra Gigtforeningens Forskningsråd. Pengene skal bruges til en undersøgelse af livskvalitet hos mennesker med leddegigt.

Steffen Bang Nielsen