Medicinrådet har strengere regler for habilitet end NICE og EMA
Medicinrådet har målrettet stramningerne mod faglig efteruddannelse. Vi er bekymrede over at man ligger så hårdt et snit over for danske læger. Det kan jo betyde, at de ikke får den efteruddannelse de har brug for, og som er nødvendig for at være up to date,« siger Carsten Blæsberg, chefkonsulent I LIF.

Medicinrådet har strengere regler for habilitet end NICE og EMA De nye strammere regler for at sidde med i Medicinrådet truer efteruddannelsen af læger herhjemme, advarer LIF. Medicinrådet afviser, at der er et problem.

De nye, skærpede, regler for habilitet gør det svært at tiltrække de bedste læger til Medicinrådet. Det truer efteruddannelsen og kan give problemer for det danske sundhedsvæsen, hvis ikke reglerne bliver slækket, mener Lægemiddelindustriforeningen (Lif), der har undersøgt problemet nærmere og lavet en oversigt over hvordan det europæiske lægemiddelagentur (EMA), det britiske prioriteringsinstitut (NICE) og det Medicinrådet vurderer forskellige handlinger. Og til sammenligning med de andre råd er det danske meget strammere.

»Danmark har noget strammere regler, og Medicinrådet har især målrettet stramningerne mod faglig efteruddannelse. Vi er bekymrede over at man ligger så hårdt et snit over for danske læger. Det kan jo betyde, at de ikke får den efteruddannelse de har brug for, og som er nødvendig for at være up to date,« siger Carsten Blæsberg, chefkonsulent I LIF.

Hos Medicinrådet, forklarer den ene af rådets to formænd, Jørgen Schøler Kristensen, at man ikke har tænkt sig at slække på kravene.

»Vi fastholder den habilitetspolitik som Rådet har vedtaget i enighed. Medicinrådets arbejde er af væsentlig samfundsmæssig betydning, og derfor er det vigtigt, at vi både er og fremtræder habile,« siger Jørgen Schøler Kristensen, der oplever, at der ikke er nogle problemer i praksis med at finde medlemmer til de nye fagudvalg.

Inhabilitet i alle fagudvalg

»Udpegningen til de nye fagudvalg er i fuld gang og medlemmernes habilitet vurderes løbende. Pt. har vi nedsat 10 fagudvalg og flere er på vej. I størstedelen af fagudvalgene er det et begrænset antal udpegede medlemmer som er fundet inhabile, og i de tilfælde har vi sat nye udpegninger i gang,« siger han.

Sammenlignes Medicinrådets habilitetsregler med EMA og NICE, så er man som hovedregel inhabil, hvis man som læge deltager i internationale efteruddannelseskongresser, der er sponseret af en virksomhed. Sådan er det ikke i EMA og NICE. Ligeledes erklæres man inhabil af Medicinrådet, hvis man har tilknytning til en brancheorganisation. Hos EMA og NICE, er der ingen habilitetsproblemer på dette område.

»Man kan selvfølgelig have den holdning, at det ikke er industrien, der skal betale for de her efteruddannelser. Men vi ser ikke et problem. De internationale kongresser, der bliver afholdt, er uafhængige, og det er de faglige selskaber, der arrangerer indholdet. At læger får sponseret deltagerbetalingen fra industrien har ingen indflydelse på indholdet af kongresserne. Det er bare vigtigt, at danske læger kan deltage og holde sig fagligt opdaterede,« siger Carsten Blæsberg og forklarer:

»Vi håber at Medicinrådet vil se på, om man har fået lagt snittet det rigtige sted og finder et niveau, som svarer til det vi ser i andre lande.  Det er ikke en holdbar situation, for det er i forvejen meget vanskeligt at finde eksperter til Medicinrådet. Og der vil også blive slækket på fagligheden, hvis man tager nogen ind der ikke deltager i efteruddannelseskurser. Det kan løses ved at regionerne betaler, men vil de ikke det, så vi har et problem, der skal løses nu og her.«

Medicinrådet oplyser til Dagens Pharma, at man har besluttet, at alt arbejde i Medicinrådet som minimum er underlagt samme habilitetsregler som beskrevet i forvaltningsloven.

»Vi har ikke forholdt os til, hvilke regler der gælder for NICE og EMA,« siger Jørgen Schøler Kristensen.

Skriv kommentar