Markant løft til osteoporosebehandling Ny medicin rykker grænserne for behandling af patienter med osteoporose

Indførelsen af et enkelt nyt lægemiddel har inden for de seneste år betydet en væsentlig forbedring af mulighederne for at hjælpe patienter med osteoporose. Det er lægemidlet Forsteo, som har givet lægerne et ekstra kort på hånden til at hjælpe de osteoporosepatienter, der er hårdest ramt af deres sygdom: Hvor de tidligere midler som f.eks. bifosfonater virker ved at bremse en yderligere forværring af sygdommen, kan Forsteo genopbygge knoglevæv, øge mængden af knoglemineralindhold, og derved reducere antallet af især rygsammenfald væsentligt.

»Vi har fået et middel, som har revideret vores holdning til behandling af osteoporose. Ikke alene kan vi stoppe processen, men også genopbygge knoglemasse. Det betyder meget for vores tilbud til de hårdest ramte osteoporosepatienter,« siger overlæge Kim Brixen, Odense Universitetshospital, formand for Dansk Knoglemedicinsk Selskab.

Ca. 1.000 danske osteoporosepatienter er på nuværende tidspunkt i behandling med Forsteo, og Kim Brixen forventer, at antallet vil stige yderligere i de kommende år.

Overlæge Lars Hyldstrup fra osteoporoseenheden på Hvidovre Hospital har anvendt Forsteo, siden det kom på det danske marked i efteråret 2003:

»Muligheden for at kunne give patienterne en behandling, som gør, at de kan gendanne deres nedbrudte knoglevæv, har betydet et markant løft for vores fag og for osteoporosebehandlingen generelt,« siger Lars Hyldstrup.

Forsteo virker forskelligt på muligheden for at genopbygge knoglevæv i hofte, ryg og underarm, hvor de fleste brud på grund af osteoporose forekommer.

»Det virker heldigvis bedst på rygsøjlen. Forringelsen af patientens livskvalitet er langt mere dramatisk ved rygsammenfald, end den er ved hoftebrud,« mener Lars Hyldstrup.

Reducerer rygsammenfald

Osteoporoseenheden på Hvidovre Hospital har ca. 200 patienter i behandling med Forsteo. Patienterne behandles 18 måneder med midlet og vinder typisk ca. 12 pct. i knoglemineralindhold. Selv om 12 pct. ikke lyder dramatisk, giver det en reduktion i antallet af rygsammenfald med over 60 pct. Hos enkelte undergrupper af patienter med de sværeste sammenfald kan der være en reduktion på op til 90 pct.

De 14-15 danske sygehusafdelinger, som behandler osteoporosepatienter med Forsteo, indberetter patientdata til en database, som Lars Hyldstrup har ansvaret for. Forsteo har kun været anvendt i knapt to år i Danmark, og derfor er der endnu ikke lavet en samlet analyse af data for danske Forsteo-patienter. Men Lars Hyldstrup vurderer, at de resultater, der opnås ved behandlingen, stemmer godt overens med de resultater, der blev opnået i de kliniske undersøgelser af midlet.

Prisen sætter begrænsning

Det er indtil videre kun de sygeste af de ca. 400.000 danskere med osteoporose, der tilbydes behandling med Forsteo. At kun ca. 1.000 danske osteoporosepatienter er i behandling med Forsteo, skyldes først og fremmest prisen. Et behandlingsforløb på 18 måneder koster ca. 75.000 kr. i medicinudgifter. Derfor har specialisterne i samarbejde med Lægemiddelstyrelsens medicintilskudsnævn fastsat en række kriterier for, hvornår der kan gives individuelt tilskud til medicinen: Mindst én såkaldt lavenergifraktur i ryggen ? det vil sige et knoglebrud, som er opstået ved dagligdags aktiviteter inden for de seneste tre år. En måling af knoglemineralindhold skal vise en bestemt negativ værdi. Endelig skal diagnosen være stillet af en speciallæge i intern medicin.

»Det er prisaspektet, som hindrer, at flere kommer i behandling med Forsteo. Og det er frygten for alvorlige bivirkninger ved langtidsanvendelse, som gør, at vi har sat grænsen for et behandlingsforløb ved 18 måneder,« siger Lars Hyldstrup. Han hentyder til, at rotter, som i dyreforsøg fik Forsteo, havde en øget forekomst af knoglekræft. Supplerende undersøgelser viste, at midlet var givet i store doser til ikke-udvoksede rotter, og at effekten tilsyneladende kun gælder for gnavere. På den baggrund godkendte både de amerikanske og de europæiske lægemiddelmyndigheder Forsteo ? i EU dog med det forbehold, at det ikke må anvendes i mere end 18 måneder.

Behandling i sekvenser

Forsteo accelererer knogleomsætningen. Når patienterne efter 18 måneder stopper med behandlingen, kan de tabe gevinsten, hvis de ikke skiftes over til et af de øvrige osteoporosemidler. Kun gennem en efterfølgende behandling kan effekten fastholdes, og patienterne vil fortsat have en lavere risiko for knoglebrud, fortæller Lars Hyldstrup.

Lars Hyldstrup tror, at sekvensbehandling, hvor osteoporosepatienterne veksler mellem perioder med Forsteo og perioder med f.eks. bifosfonater, kan blive fremtidens behandlingsform. Effekten af sekvensbehandling er endnu ikke afprøvet.

Flere nye midler på vej

Godt 100.000 patienter er på verdensplan i behandling med Forsteo, og producenten Eli Lillys succes med midlet har øget andre medicinalfirmaers interesse for at udvikle konkurrerende midler. Nycomed kommer i 2006 med en konkurrent til Forsteo, Preotact, og et middel, som virker hæmmende på de knoglenedbrydende celler, er på nuværende tidspunkt i fase tre. Det får Lars Hyldstrup til at se optimistisk på de kommende år:

»En af de vigtigste forudsætninger for, at vi kan slå på tromme for at undersøge patienterne for osteoporose, er, at vi har et tilbud til dem om nem og bivirkningsfri behandling. Den mulighed er rykket meget nærmere,« mener Lars Hyldstrup.

Niels-Bjørn Albinus