Markant flere læger lukker døren for nye patienter

Markant flere læger lukker døren for nye patienter En ny opgørelse viser, at antallet af praktiserende læger, som har lukket for tilgangen af nye patienter er steget voldsomt. Det er meget bekymrende, og vi har brug for en langsigtet, stabil plan, hvis ikke den negative udviklingen skal fortsætte, siger PLO’s formand

På bare to og et halvt år er der sket en fordobling i antallet af praktiserende læger, som takker nej til flere patienter. I 2014 lød tallet på 38 pct., mens det 1. september i år var steget til ca. 59 pct., viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, som Praktiserende Lægers Organisation PLO og Danmarks Radio har indhentet. I fire kommuner i Region Hovedstaden har samtlige praktiserende læger lukket for nye patienter, mens der i store dele af Nordjylland, på Bornholm og på Lolland-Falster også ses luknings-satser på op imod 92 pct.

»Det er bekymrende, at vi på to og et halvt år har set en fordobling i antallet af praktiserende læger, som lukker døren for nye patienter,« siger formand for PLO, Christian Freitag, som frygter for fremtiden, hvis ikke de igangværende overenskomstforhandlinger mellem PLO og myndighederne munder ud i langsigtede initiativer mod lægemangel.

»Vi har store ambitioner for den aftale, vi skal indgå med myndighederne. Den nuværende overenskomst har vist sig ikke at kunne løse problemerne med lægemangel tilstrækkeligt, og derfor er PLO nødt til at sætte barren højt for at få skabt en primærsektor, som det er attraktivt for lægerne at få arbejde i. Den politiske bevidsthed er til stede, så hvis der skal ske noget, så skal det ske nu,« lyder det fra formanden.

Flere læger og bedre faciliteter
En opgørelse fra PLO viser, at antallet af praktiserende læger siden 2007 er faldet med seks pct. Samtidig får de praktiserende læger ifølge Christian Freitag pålagt flere opgaver, som tidligere lå i sygehusregi, og antallet af kronikere og ældre patienter stiger. Det øger presset på lægerne og får flere læger til at stoppe før tid, siger formanden:

»Vi kommer ikke udenom, at løsningen på problemet er at få flere læger ud i primærsektoren. Men selvom det lykkes at få sundhedsvæsenets aktører til at forstå vores behov, så er det en proces, som kommer til at strække sig over mange år, så på den korte bane er vi nødt til at igangsætte nogle initiativer, som kan aflaste almen praksis nu og her.«

Christian Freitag nævner, at bl.a. sygeplejersker og lægesekretærer kan uddannes til at løse nogle af de opgaver, som de praktiserende læger i dag selv varetager. Først og fremmest i forhold til de mange patienter med kroniske sygdomme, men også laboratoriearbejde, vaccinationer og administrative opgaver. Det kunne åbne op for et større patientoptag hos den enkelte læge, så flest muligt kan komme til lægen i umiddelbar nærhed af deres bopæl, siger Christian Freitag.

Christian Freitag nævner, at bl.a. sygeplejersker, sosu-assistenter og lægesekretærer kan uddannes til at løse nogle af de opgaver, som de praktiserende læger i dag selv varetager, Først og fremmest i forhold til de store kronikergrupper, men naturligvis også mange andre opgaver i klinikkerne, f.eks. laboratoriearbejde, vaccinationer og administrative funktioner. Det kunne åbne op for et større patientoptag hos den enkelte læge, så flest muligt kan komme til lægen i umiddelbar nærhed af deres bopæl, siger Christian Freitag.

»For bestemte patientgrupper – såsom kronikere og ældre patienter – er det et stort problem, hvis lægen ikke ligger i nærheden af, hvor de bor. For lang afstand til lægen kan betyde, at de dropper lægebesøget, hvilket kan få sundhedsmæssige konsekvenser.«

I dag kan en praktiserende læge med mere end 1600 patienter vælge at lukke for tilgangen til flere, mens en læge med over 2700 patienter i udgangspunktet skal lukke for tilgangen.  

Lappeløsninger i en kort periode
I nogle af de områder, hvor problemet med lukkede døre er størst, kan det være nødvendigt at iværksætte akutte ‘lappeløsninger’, siger Christian Freitag, men han fastslår at de lokale initiativer ikke er en farbar vej at gå på sigt.

»Vi ser problemer mange steder i landet, og det er ikke muligt at vende udviklingen ved hjælp af lokale lappeløsninger. Vi skal have sat en stabil, national handlingsplan i værk, så vi med tiden kan få skabt en primærsektor, som lægerne selv har lyst til at søge ud i,« lyder det.

Christian Freitag understreger, at ansvaret for en sådan handlingsplan både ligger hos PLO og myndighederne. »Hvis begge parter tager det lige alvorligt, så er der gode muligheder for at få sat en holdbar udvikling i gang.«

I en artikel på dr.dk har også interesseorganisationen Danske Patienter udtrykt bekymring for den markante stigningen i antallet af praktiserende læger, som har lukket for tilgangen af nye patienter. I samme artikel efterspørger formand for Danske Regioners sundhedsudvalg Ulla Astman (A) mere fleksible løsninger, som kan give regionerne mulighed for at drive varige lægetilbud.

Kommentarer

  1. Almen praksis er en grumset størrelse. Private lægefirmaer som går til overenskomstforhandlinger? læger som ikke er rigtige speciallæger?, et ikke defineret arbejdsområde? Klarheden øges ikke af CF´s lønmodtagertankegang. PLO kan og bør skabe en holdbar udvikling af primærsektoren også uden DDR. Lad os få 100% rene linier i forhold til, at vi er private virksomheder som leverer et godt og eftertragtet produkt. Lad ikke andre stjæle det – og da slet ikke Ulla og co. Det bliver dyrt og dårligt. Håber PLO er langt fremme med plan B så vi så gnidningsfrit som muligt kan overgå til en anden finansieringsmodel, når nu DDR igen igen tromler os. Man kan ikke forhandle med DDR – så forstå det dog! Det er som David mod Goliath.
    PLO bør denne gang gøre alt for at beholde “egen læge” og muliggøre udvikling. Mange andre er tydeligvis ude efter at tage over!
    Kærlig hilsen nystartet sololæge i Nordjylland

Skriv kommentar