LVS: Medicinrådet kan få svært ved at rekruttere læger

LVS: Medicinrådet kan få svært ved at rekruttere læger Medicinrådet og Danske Regioner bliver nødt til at finde nogle penge til løn og efteruddannelse af fagudvalgenes medlemmer, hvis rådet fortsat skal drives af de bedste hoveder. Det mener formand for de Lægevidenskabelige Selskaber Henrik Ullum.

Skærpede regler for habilitet og øget arbejdspres vil gøre det svært for Medicinrådet at tiltrække de bedst kvalificerede læger til arbejdet i bl.a. fagudvalg. Det mener Henrik Ullum, formand for de lægevidenskabelige selskaber (LVS).

Han mener, at det er fint med de skærpede habilitetsregler for medlemmerne af Medicinrådet. Men når det betyder, at medlemmerne ikke længere må deltage i videnskabelige kongresser på medicinalfirmaers regning, må Medicinrådet finde en anden måde at finansiere lægernes efteruddannelse på. Ellers risikerer rådet, at de bedste folk forlader dets fagudvalg, sådan som en stor del af reumatologerne har gjort det. Det mener Henrik Ullum, formand for de lægevidenskabelige selskaber (LVS).

»Jeg forstår godt de skrappere habilitetsregler, men dramaet omkring reumatologerne peger på et problem, vi har i vores sundhedsvæsen, nemlig at en stor del af lægernes efteruddannelse, der har at gøre med deltagelse i internationale kongresser, i høj grad er betalt af medicinalindustrien. Det bliver vi nødt til at få gjort noget ved,« siger Henrik Ullum og uddyber, at der hidtil har været en stiltiende forståelse og accept af firmaernes finansiering, som er fuldt lovligt i forbindelse med almindelig lægelig virke.

»De kliniske afdelinger og arbejdsgivere har ikke evnet at løse den opgave og sikret, at lægerne også bliver videreuddannet i forbindelse med internationale kongresser. Det kommer nu til at stå i konflikt med skærpede habilitetsregler i forbindelse med beslutningen om hjemkøb af dyr medicin er blevet tiltagende skærpet. Og så står de læger her og nu og er blevet påduttet et problem, som ikke burde være deres,« siger han.

Dagens Medicin: Hvem skal handle på det?

»Det skal Medicinrådet, arbejdsgiverne og Danske Regioner. Hvis vi skal have Medicinrådet til at fungere, og vi vi sætter cuttet i forbindelse med habilitet som foreslået, så må vi sikre, at de her læger fortsat kan blive videreuddannet. Medicinrådet ønsker vel stadig, at det er de bedste læger, vi udnævner. Hvis vi skal have kvalificerede beslutninger om, hvilken medicin vi skal anvende, så hjælper det ikke, at vi siger, at det netop er dem, som aldrig har været ude og høre hvad der foregår i den store verden, der skal træffe den beslutning. Det er absurd, hvis opgaven flyttes over på læger, der ikke er blevet internationalt opdaterede,« siger Henrik Ullum og peger på, at det skal være Medicinrådet, Danske Regioner og de enkelte regioner, der skal finde pengene.

»De må sammen finde ud af det. Jeg har ikke deres budget. De summer, Danmark køber dyr medicin hjem for, er astronomiske i forhold til, hvad det koster at sikre tilstrækkelig videreuddannelse af de læger, der skal træffe beslutningerne,« siger han.

Om medlemmer af andre fagudvalg vil gøre som reumatologerne, kan Henrik Ullum ikke sige. Men han ved, at der også i andre udvalg har været problemer med medlemmer og formænd, som efter Medicinrådets fortolkninger af egne regler er blevet erklæret inhabile.

»Det er Medicinrådet, der har vurderet habiliteten, jeg konstaterer bare, at hvis vi tager de læger, som er selskabernes første bud på formænd, så er de blevet erklæret inhabile i flere omgange,« siger han, der frygter, hvad der nu vil ske.

»Jeg ved, at Medicinrådet forventer at lave en ny udpegning, men det er jo LVS, der skal pege på en ny formand og det kan vi kun gøre ved at spørge det konkrete videnskabelige selskab. Og hvis de siger, at det kan de ikke pga. habilitetsproblemer, så står vi i en svær situation,« siger Henrik Ullum, som også nævner et andet problem, som Medicinrådets fagudvalg bokser med.
»Den arbejdsbyrde på de enkelte medlemmer af rådet og fagudvalgsformændene er underlagt, er blevet meget stor. Også her mangler vi også nogle robuste løsninger, der sikrer, at folk ikke skal gøre det i deres weekender, for det her er blevet en stor opgave,« siger han.

At Medicinrådet nu arbejder GRADE-baseret synes han er godt – men GRADE har samtidigt gjort arbejdet meget tungt, særligt fordi fagudvalgets medlemmer som regel også arbejder i klinik. Medlemmerne er kort sagt læger, der har fuldtidsarbejde i forvejen.

»Arbejdet er blevet så omfattende, at det ikke længere er fritidsarbejde. Medicinrådet skal finde noget løn til dem og samtidigt sørge for, at der indgås aftaler om tidsforbrug med de kliniske afdelinger,» siger Henrik Ullum og fortsætter:

»De to ting tilsammen – de skærpede regler og det øgede arbejdspres – gør, at det bliver svært at tiltrække de bedste hoveder til at træffe de her beslutninger, og det er et problem for Medicinrådet,« siger Henrik Ullum.

Jørgen Schøler Kristensen, der deler formandskabet for Medicinrådet med Steen Werner Hansen, anerkender, at de skærpede habilitetsregler kan få betydning for rekruttering af nye fagudvalgsmedlemmer.

»Vi er klar over, at vores habilitetspolitik kan betyde, at det kan blive sværere at finde medlemmer, som er habile, men vi kan på ingen måde acceptere, at uvedkommende interesser påvirker arbejdet i fagudvalgene. Forhåbentlig vil klinikerne selv have en interesse i at deltage i Medicinrådets arbejde og dermed tilpasse deres aktiviteter, siger han i en udtalelse på Medicinrådets hjemmeside.

Skriv kommentar