Styrelse griber ind: Lars Søndergård færdig som psykiater

Styrelse griber ind: Lars Søndergård færdig som psykiater Styrelsen for Patientsikkerhed har atter grebet ind over for Glostrup-sagens hovedperson, Lars Søndergård, der indtil videre ikke må arbejde som psykiater.

Lars Søndergård må i mindst to år ikke udøve faglig virksomhed inden for det psykiatriske speciale, herunder udfærdige lægeerklæringer eller helbredsattester.

Det fremgår af en afgørelse, som Styrelsen for Patientsikkerhed netop har offentliggjort på sin hjemmeside.

Af afgørelsen fremgår det også, at hans ordinationsret indskrænkes, således at han foreløbig heller ikke må udskrive antipsykotisk og beroligende medicin i ATC-grupperne: N03, N04, N05 og N06.

Afgørelsen kommer, efter at Dagens Medicin i en række artikler har fortalt, at Lars Søndergård fortsatte med at udskrive for store doser af medicin til psykiatriske patienter på det lukkede afsnit V1 i Slagelse.

’Styrelsen for Patientsikkerhed har fundet, at Lars Søndergård i en række tilfælde har ordineret på uforsvarlig måde og herved udgjort en ikke uvæsentlig fare for patientsikkerheden i forbindelse med sin behandling af psykiatriske patienter’, står der i afgørelsen, der uddyber, at Lars Søndergård trods et supervisionsforløb ved flere lejligheder har behandlet patienter på en måde, der ikke er faglig forsvarlig.

I sin brug af de meget høje doseringer har han ifølge afgørelsen heller ikke i tilstrækkelig grad afventet effekten af tidligere administrerede stoffer eller sikret sig, at patienterne efterfølgende ikke udviklede alvorlige bivirkninger, står der.  

Lars Søndergård må indtil videre heller ikke må beklæde en ledende overlægestilling indenfor hospitalsvæsenet og vil være under skærpet tilsyn.  

Dette er begrundet i, at Styrelsen for Patientsikkerhed finder behov for indtil videre at følge Lars Søndergårds faglige virksomhed i et andet speciale for at sikre, at han ikke udgør en forringet sikkerhed for patienterne.

Afgørelsen har været undervejs, siden Lars Søndergårds supervisionsaftale med Sundhedsstyrelsen udløb 15. november 2015.

I månederne op til havde Dagens Medicin belyst Lars Søndergårds praksis på det lukkede afsnit V1 i Slagelse.

På baggrund af flere henvendelser fra bekymrede læger og sygeplejersker og efter at have forelagt anonymiseret journalmateriale og sygehistorier fra afsnittet for en række eksperter inden for diagnostik og farmakologi, har Dagens Medicin gennemgået eksempler på, hvordan Lars Søndergård fejldiagnosticerede og fejlmedicinerede patienter.

Styrelsen for Patientsikkerhed har samtidig sat Lars Søndergårds superviser, ledende overlæge ved psykiatrien i Slagelse, Michael Schmidt, under skærpet tilsyn, da styrelsen er bekymret for, om Michael Schmidt manglende indberetninger af Søndergårds virke har forringet patienternes sikkerhed.

Skriv kommentar