Lars Naver ny overlæge på Køge Sygehus

Lars Naver ny overlæge på Køge Sygehus Lars Naver er pr. 1. april ansat som overlæge ved kirurgisk afdeling på Køge Sygehus med bariatrisk kirurgi som særligt arbejdsfelt. 

Han kommer fra en stilling som specialeadministrerende overlæge ved Gastroenheden, kirurgisk sektion, på Hvidovre Hospital.

Lars Naver er 61 år og blev lægevidenskabelig kandidat i 1976 fra Københavns Universitet. I 1988 opnåede han speciallægeanerkendelse i kirurgi og i 1997 i kirurgisk gastroenterologi. 

De sidste fem til syv år har Lars Naver hovedsageligt beskæftiget sig med fedme- og reflukskirurgi under sin ansættelse ved Hvidovre Hospital, hvor han var hovedansvarlig for opbygning af funktionen.

Derudover har Lars Naver solid klinisk erfaring med avanceret laparoskopisk kirurgi.

I 2003 opnåede Lars Naver universitetsdiplom i offentlig ledelse fra Syddansk Universitet, og hanhar betydelig praktisk erfaring som leder, idet han blandt andet har været centerchef ved Centralsygehuset i Rønne og ledende overlæge ved Gastroenheden på Hvidovre Hospital. 

Lars Naver har i en periode været formand for overlægerådet på Hvidovre Hospital.

Lars Naver er fortsat forskningsaktiv og har publiceret mere end 40 videnskabelige arbejderer forfatter til lærebogskapitler og er mentor for europæiske forskere i bariatri.