Lægernes usårlige troværdighed

Lægernes usårlige troværdighed Det skal nok overraske, måske ligefrem ærgre, nogen, men det er altså en kendsgerning, at Danmarks læger — nu som tilforn – er i top, når det gælder troværdighed.

Det viser en ny undersøgelse, som analysebureauet Radius står bag. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er ’meget høj troværdighed’, scorer lægerne et 4-tal. Det samme opnår sygeplejerskerne, så hele analysen er faktisk én stor cadeau til sundhedssektoren.
Hæderen, faktisk en gentagelse af lignende undersøgelser, kommer efter et år, hvor lægerne og sundhedssektoren har haft massiv elendig omtale.

Hvis man landede på jorden efter nogle år ude i rummet, så kunne man tro, at landets største og mægtigste medier havde sat sig det ene mål at undergrave lægernes hæderlighed og sundhedssektorens gode navn og rygte.

DR har tonset på med indslag om, at lægerne er i lommen på industrien. TV2 har kørt på med talrige indslag om et sundhedsvæsen med ondskabsfulde ventetider og dødelige fejlbehandlinger. Ekstra Bladet har ført an i løjerne, når det gælder om at udhule lægernes integritet, hvis de har haft den mindste berøring med industrien. Og alle medierne har haft psykiatrien som særlig prygelknabe.

Senest da lægerne fik at vide, at de udskriver alt for meget adhd-medicin, og den kritik var blot et svagt ekko af de nærmest kriminaliserende beskyldninger om lægers udskrivning af lykkepiller.

På det politiske niveau gjorde rød blok sundheden til en central skueplads ved valget. Det handlede selvfølgelig om at nedgøre den borgerlige regerings politik – men i processen blev det sundhedssektorens aktører, som fik kløene. Alt for lange ventetider, forfejlet sundhedspolitik, lægesjusk, elendige behandlinger, ubegrundet udskrivning af medicin. Nok var formålet at miskreditere blå blok, men i den kamp kørte man tværs hen over lægerne og sundhedssektoren.

Sandheden er bare, at lægernes troværdighed har det godt. Den behøver ikke kunstigt åndedræt. Ja, den kunne dårligt have det bedre. På en måde er det dybt ironisk, at det er journalister, politikere og deres rådgivere, der er allermest hidsige for at reparere på lægers troværdighed — og så er netop de tre grupper de mest utroværdige faggrupper herhjemme overhovedet.

Selv ejendomsmæglerne giver disse velmenende faggrupper grundigt baghjul. Ja, tænk engang, de mest forhadte af alle, bankrådgiverne, har en troværdighed, som rager langt højere end politikere og journalister, og det på trods af finanskrise, bankkrak og tabte milliarder.

Hvordan lader det sig gøre?

Undersøgelsen bekræfter, at hvis en faggruppe formår at levere varen til hverdag, og hvis man dag ud og dag ind behandler patienter, så de føler, at de er i gode hænder, så kan selv ikke den værste smædekampagne ødelægge et godt ry.

Det skal lægerne minde sig selv om, næste gang de bliver trukket gennem pressens og politikernes vridemaskine og får deres troværdighed beklikket. Så skal de huske på, at det gode rygte er uforgængeligt, hvis bare man leverer varen i det daglige.

Men det skal lægeforeningen også huske.

Især PLO har rystet på hånden og vist manglende selvtillid, når det gælder lægers troværdighed. Når kritikken kommer, så falder Henrik Dibbern ofte til patten, i stedet for at forsvare faget og kollegernes troværdighed. Derfor ender PLO med at pålægge sine medlemmer og deres omgivelser regler og restriktioner. Derfor må de praktiserende læger helst ikke have samkvem med den industri, der frembringer medicinen til deres patienter.

Det kan man kalde en overreaktion i betragtning af, at lægernes troværdighed slet ikke er truet.

Lægeforeningen deltager også — og andet ville have været unaturligt — i et udvalgsarbejde under Sundhedsministeriet, der skal højne det etiske niveau blandt læger og dermed værne om lægernes troværdighed. I det arbejde bør Lægeforeningen minde sig selv om, at medlemmernes troværdighed ingenlunde er i krise.

Tværtimod, så strutter den af sundhed.

Tillykke med den flotte placering.