Læger: Ny rapport godkendt, men...

Læger: Ny rapport godkendt, men… Forebyggelselskommissionen har afsluttet 15 måneders arbejde, og har offentliggjort en rapport med 52 konkrete anbefalinger til politikerne. 

Dagens Medicin har spurgt en række fremtrædende personer i sundhedsvæsenet om deres holdning til anbefalingerne.

Fedmeepidemien og de usunde alkohol- og cigaretvaner skal bekæmpes gennem en lang række initiativer, som Forebyggelseskommissionen offentliggjorde i dag.

Dagens Medicin har taget temperaturen på anbefalingerne.

Jens Winther Jensen, formand for Lægeforeningen

Konstitueret overlæge, Århus Universitetshospital/Århus Sygehus, speciallæge i anæstesiologi

»Der er overordentligt meget godt i rapporten, set fra vores synspunkt. Det flugter med mange af de ting, vi har kæmpet for i årevis. Vi lægger også vægt på hele indsatsen i forhold til at øge befolkningens sundhed ved et meget større fokus på forebyggelse og opsporing af sygdomme.«

»Vi er også enige i de ting, som er foreslået i forhold til afgiftstigninger. Vi synes også, den meget evidensbaserede tilgang, der har været anvendt, er meget fornuftig samt det, at kommissionen samtidig foreslår, at man dels udbygger forskningen på området, dels laver et nationalt videnscenter for forebyggelse. Det ser vi som noget meget positivt, og vi har selv planer om at gå ind i et sådant nationalt videnscenter for at sikre opsamlingen af informatoner på forebyggelsesområdet.«

»Jeg synes samlet set, Forebyggelseskommissionen kommer vidt omkring. Der er ikke nogle elementer, der decideret mangler. Det, der derimod mangler, er politisk opbakning. Hvis den havde været der, var man kommer rigtig langt. Det er det, vi må arbejde med fra nu af.«

Torben Jørgensen, professor i sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme

Ledende overlæge, dr. med., Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital

»Udspillet er ikke så slemt, som jeg havde frygtet. Det er fornuftigt at hæve prisen for cigaretter til 50 kr. for en pakke, for det er gennemundersøgt, at for hver krone, du øger prisen, falder salget. Det er også et fantastisk vigtigt signal at stramme rygepolitkken på skolerne. Det er vist i flere undersøgelser, at på skoler, hvor eleverne ser lærere ryge, starter eleverne tidligere med at ryge – og starter du tidligt, har du sværere ved at holde op.«

»Det er også godt at fokusere på strukturelle tiltag, for det er strukturen i samfundet, der skal flytte befolkningen. Hvis strukturen fortæller, at nu gør vi sådan og sådan, så gør vi sådan. Men samtidig skal strukturen ikke være strammere end, at dem, der har lyst til at bryde ud af den, kan gøre det. Det har de fået fat i kommissionen, det skal de have ros for. Dog ikke mere end det, da resten af Europa og USA været klar over det i flere år.«

»Det undrer mig, at kommissionen ikke har fokuseret mere på salts rolle i udviklingen af livsstilssygdomme, f.eks. giver for meget salt for højt blodtryk. Vi spiser 8-10 gram salt om dagen, WHO abefaler 5 gram. Resten af Europa er i den grad efter saltet i øjeblikket og prøver at reducere saltet i industriforarbejdet mad.«

»Jeg synes også, det er meget uambitiøst, at levetiden skal forlænges med tre år over de næste ti år. Det behøver man ikke nogen rapport til, det gør den helt af sig selv. Den økonomiske krise gør også, at vores middellevetid øges, fordi vi bevæger os mere og spiser lidt sundere – der er ikke så mange penge til dyre biler og fed mad.«

Peter Clemmensen, formand for Hjerteforeningen

Overlæge, dr.med., speciallæge i kardiologi, Hjertemedicinsk klinik, Rigshospitalet

»Mit indtryk er som udgangspunkt meget positivt. Rapporten fremlægger en helhed, som kan gå ind og forbedre danskernes helbred på alle punkter. Det er godt og modigt at opdatere synet på alkoholpoltikken, som er et ofte overset emne. Også det store fokus på børn og de forebyggelsestiltag, man peger på der, er vi meget glade for.«

»Jeg synes også, det er vigtigt, at kommissionen foreslår en socialt differentieret indsats. Flere af vores undersøgelser har vist, at det er nødvendigt at lave en differentieret, både primær og sekundær, forebyggende sundhedsindsats, hvis man skal samle de svageste i samfundet op.«

»Jeg synes, rapporten fortjener at blive læst i sin helhed for at distancere sig lidt fra den debat, der har kørt de sidste 24 timer omkring rygning, og hvorvidt en pakke cigaretter skal koste 25 eller 50 kr. Bevares, tobakken er en af de vigtigste bidragydere til død og sygdom, men det er også vigtigt at se på de andre ting i denne her ambitiøse plan.«

»I hele debatten forud for, at vi har fået den endelige rapport, har jeg virkelig savnet, at debatten ikke så hurtigt blev skudt i sænk af især regeringspartierne. Det er både uambitiøst og uansvarligt at tage befolkningens sundhed som gidsler, fordi man har en aftale om, at skatten ikke må stige de næste x antal måneder eller år. Det er kritisabelt, at regeringen på forhånd har gået ud og sagt, at der er ting, der er tabu. Det får man ingen dialog, ingen debat og med garanti ikke mere sundhed ud af.«

Allan Flyvbjerg, formand i Diabetesforeningen

Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital

»Set gennem diabetes-briller, er anbefalingen om den tidlige opsporing af diabetes lige, som den skal være. Jeg er glad for, at der bliver sat fokus på dette område. Det er ikke raketvidenskab, det her, det skal bare implementeres, og det kan rapporten måske være med til.«

»En af vores mærkesager har været den differentierede moms. Kommissionens forslag om, at prisen sukkerholdige fødevarer får et nøk opad er fint, men indsatsen skal stå på to ben. En indsats over for de usunde er ikke nok, vi  skal også gøre den sunde mad billigere.«

»Sund skolemad er en anden af vores mærkesager. For at knække fedmestigningen blandt børn er man nødt til at have poltikker på forskellige niveauer, også skoleniveau, så der støtter vi kommissionen fuldstændigt. Jeg har undret mig over, at sundhedspolitikker på skolerne har været afhængig af en god skolebestyrelse eller en motiveret skoleinspektør.«

»Det, jeg mangler i rapporten, er, at man laver et helbredstjek for folk over 40 år – på samme måde, som når bilen skal på værksted: At man går dem igennem og måler blodsukker, blodtryk, kolesterol osv. Det anbefaler kommissionen ikke direkte. Set med den isolerede diabetesbrille på er det et fint udspil, men problemet er, at det hele hænger sammen som ærtehalm. Har du diabetes, har du tit også for eksempel for højt blodtryk. Så der er fornuft i at se på det hele i en samlet helbredsundersøgelse.«

Skriv kommentar