Læger: Patienter taget som gidsler i markedsføring af ny glukosemåler Abbott har udlånt hundredvis af glukosemålere til patienter via diabetesambulatorierne. Samtidig har firmaet instrueret patienterne i, hvordan og med hvilke argumenter de skal ansøge deres kommune om at få bevilget måleren. Kommunerne siger dog nej på stribe, men Abbott vil ikke sælge direkte til patienterne.

Bølgerne er gået højt i diabetesmiljøet de sidste uger, efter at medierne har afdækket, hvordan en ny teknologi til type 1-diabetespatienter, der gør det muligt at glukosemåle uden at stikke sig, er strandet, fordi regioner og kommuner skændes om, hvem der skal betale regningen.

Spørgsmålet er, om måleren Freestyle Libre er et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel, og svaret afgør, hvilken kasse der skal tilbyde og betale måleren, og lige nu forventer de fleste, at der kommer en principafgørelse fra Ankestyrelsen, der én gang for alle kan afgøre spørgsmålet.

Sagen står således i stampe, men alligevel har producenten af den nye glukosemåler — Abbott Diabetes Care — i sidste uge udsendt en reklame med Diabetesforeningens blad, hvor firmaet instruerer diabetikerne i, hvor og hvordan man kan søge kommunen om at få en Freestyle Libre. Og reklamen er ikke det eneste eksempel på, at Abbott har forsøgt at påvirke beslutningsprocessen omkring den nye glukosemåler.

Dagens Medicin hører fra en lang række læger og fagfolk på diabetesområdet, at Abbotts markedsføring er både usædvanlig og meget aggressiv. Abbott har ikke ønsket at svare direkte på kritikken, men har sendt Dagens Medicin en udtalelse, som kan læses nederst i denne artikel.

En af dem, der er skeptisk over for firmaets opførsel, er ledende overlæge på endokrinologisk afdeling på Odense Universitetshospital, Jan Erik Henriksen:

»Abbott har været meget om sig, og deres indsats har været koordineret i en grad, jeg ikke har oplevet før. Jeg har den holdning, at patienterne er sat i en gidselsituation. Mange af dem spørger jo os, hvad de skal gøre for at få måleren. Vi kan kun fortælle dem, at de må ansøge kommunen, og når de får afslag, så må de anke. Og så ser Ankestyrelsen på klagerne. Sådan er systemet. Men når Abbott så laver sådan en kampagne og lader patienterne prøve noget, der gør deres liv lettere, uden at de bagefter kan få adgang til produktet, så sætter man patienterne i en kattepine.«

Torben Østergaard, specialeansvarlig overlæge på endokrinologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, har også haft en fornemmelse af, at Abbott har arbejdet målrettet for at få en hurtig beslutning.

»Jeg har tænkt, at det så ud, som om de forsøgte at presse en beslutning igennem. Det er en meget særlig problematik, som jeg ikke har set magen til før.«

Processen har også skabt undren hos formand for Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker, Mette Glindorf.

»Jeg har ikke oplevet noget lignende med andre produkter,« siger hun.

Brugt til at presse kommunerne

Som type 1-diabetiker og administrator for flere store Facebookgrupper for type 1-diabetikere har Kenneth Broxgaard de seneste år fulgt med i lanceringen af Freestyle Libre, først i udlandet og siden herhjemme.

Hans kilder til information er bl.a. gruppemedlemmernes skriverier, hjemmesider og blogs. Og Kenneth Broxgaard er ikke i tvivl om, at Abbott har haft en agenda.

»Abbott har taget patienterne som gidsel og har brugt regionerne og patienterne til at presse kommunerne,« siger Kenneth Broxgaard, der har bl.a. er bekendt med, at Abbott har instrueret patienterne i, at de ikke må nævne ordet sensor i deres ansøgninger til kommunerne (for så kan der være tale om et behandlingsredskab, red.), og fortalt dem, at Freestyle Libre skulle være billigere end den klassiske målemetode med strimler allerede ved 6-7 målinger om dagen.

»Men den beregning var lavet ud fra slutbrugerprisen på blodsukkerstrimler, ikke på den pris, som kommunerne betaler for strimler. Så nu viser det sig, at der skal måles 13-15 gange i døgnet, hver eneste dag, før Libre bliver billigere,« fortæller Kenneth Broxgaard.

Direkte til kommuner

I forbindelse med lanceringen af den nye glukosemåler, der allerede har været på markedet i andre europæiske lande i en længere periode, har Abbott valgt, at de ikke vil sælge til grossister som Reamed og Mediq. De vil heller ikke sælge glukosemåleren som fritvalgsløsning eller som selvkøb. Til gengæld har firmaet udleveret 30 apparater på en række diabetesambulatorier, som patienterne har fået lov til at afprøve mellem to uger og en måned.

Langt de fleste patienter har været begejstrede for apparatet, der kan spare dem for mange stik og bekymringer.

Den eneste måde at få fat i apparatet efter prøveperioden har dog været via kommunerne, fordi Abbott kun vil sælge til dem. Men kommunerne afviser i øjeblikket næsten alle ansøgninger, mens man venter på en afklaring fra Ankestyrelsen. Aarhus Kommune har som den indtil videre eneste valgt at bevilge apparaterne, mens man venter på en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Rådmand Jette Skive har dog tidligere sagt til Dagens Medicin, at det kun er i en overgangsperiode, fordi kommunen mener, at der er tale om et behandlingsredskab, som regionerne bør betale for.

Ikke fair over for patienterne

På de diabetesambulatorier, som Dagens Medicin har været i kontakt med, udlåner man ikke længere Abbotts nye målere.

Ledende overlæge Jan Erik Henriksen fra OUH mener ikke, at problemet ville være lige så stort, hvis patienterne selv kunne købe apparatet.

»Hvis du kigger i Diabetesforeningens blad, så er der jo annoncer for rigtig mange blodsukkerapparater. Men dem kan man gå ind på apoteket og købe. Den mulighed giver Abbott bare ikke patienterne,« siger han.

Selvom ambulatorierne har sat en bremse på udlån af Freestyle Libre, fortsætter Abbott deres markedsføring. Ifølge Jan Erik Henriksen har de bl.a. uddelt apparater ved Diabetesforeningens møde Diabetes Update, ligesom de var til stede på et møde for yngre endokrinologer. Fire af de yngre læger på Henriksens egen afdeling mødte faktisk op på arbejde med apparatet monteret mandagen efter mødet.

Skriv kommentar