Læger dumper forslag om tilskud til KOL-medicin

Læger dumper forslag om tilskud til KOL-medicin Lægemiddelstyrelsen kommer til at trodse alle lægefaglige anbefalinger for KOL-behandling, hvis styrelsen vedtager det nuværende udspil til en ændring af medicintilskud for KOL– og astmamedicin.

Lægemiddelstyrelsen bør skrive det nuværende udspil til ændring af medicintilskud for KOL- og astmaområdet om, hvis det skal være spiseligt for lægerne. Det mener overlæge Anders Løkke fra lungemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Han hovedansvarlig for at skrive et høringssvar fra Dansk Lungemedicinsk Selskab om udspillet til de nye medicintilskudsregler.

Udspillet er sendt i høring lige før sommerferien, og Lægemiddelstyrelsen lægger på baggrund af en anbefaling fra medicintilskudsnævnet op til, at lægerne skal bruge langtidsvirkende beta-2-agonister (LABA) som førstevalgsbehandling til KOL-patienter, mens det generelle tilskud til de langtidsvirkende muskarin antagonister (LAMA) skal fjernes. Ifølge Anders Løkke, at det en stor fejltagelse.

»Det virker ikke særligt gennemtænkt, for det går mod gængs praksis og alle de faglige guidelines, der er på vej for KOL-området. I alle de nye retningslinjer lægger man vægt på, at LAMA – og ikke LABA – er førstevalg til KOL-patienter,« siger Anders Løkke.

Dansk Selskab for Almen Medicin har netop nu sendt en ny KOL-vejledning til almen praksis i høring, hvor LAMA bliver anbefalet over LABA til KOL-patienter, og Dansk Lungemedicinsk Selskab er ved at lægge sidste hånd på egne kliniske retningslinjer, hvor det samme er tilfældet. Ligeledes har den internationale sammenslutning af eksperter på området, GOLD, i et kommende høringsbrev bekræftet, at LAMA også er foretrukket over LABA i den globale vejledning på KOL-området (GOLD). Den internationale vejledning ventes at blive offentliggjort inden årsskiftet. Set i det lys vægter det ifølge Anders Løkke ikke så højt, at Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tidligere på foråret har ligestillet LABA og LAMA.

Anders Løkke påpeger, at 10-15 pct. af patienterne kun responderer på én type medicin (LAMA eller LABA), og at tilsvarende stor gruppe af patienter vil have behov for en kombination af begge stoffer, hvorfor det er nødvendigt at have begge muligheder til rådighed,

Han forklarer, at der i flere år har været arbejdet målrettet med at reducere forbruget af inhalationssteroid til KOL-patienter. Ifølge Anders Løkke er der med de nye medicintilskudsregler en stor risiko for, at man skubber lægerne tilbage i et mønster, hvor de forsøger sig med inhalationssteroid først.

Alle høringsparter har indtil 30. september til at komme med svar til et udspil om medicintilskud, som både dækker astmabehandling og KOL-behandling. Ifølge Anders Løkke ser udspillet til nye medicintilskudsregler for astmapatienter fornuftigt ud, fordi der er lagt op til at give generelt tilskud til både inhalationssteroid som monoterapi og i kombination med LABA. For astmaområdet passer det godt med, hvad lægerne normalt vælger som førstevalgspræparater, mener Anders Løkke.

Skriv kommentar