Kun halvdelen får anbefalet knoglescanning

Kun halvdelen får anbefalet knoglescanning Få danske undersøgelser belyser, i hvor høj grad danske læger følger de faglige anbefalinger for forebyggelse af knogleskørhed, når de udskriver prednisolon. Data fra OUH tyder dog på, at lægerne ’glemmer’ både knoglescanning og kalk og D-vitamin.

Sundhedsstyrelsen har i mere end ti år anbefalet, at alle i længerevarende prednisolonbehandling skal scannes for knogleskørhed og sikres kalk og D-vitamin. Men retningslinjerne bliver ikke fulgt, peger undersøgelser fra OUH og Syddansk Universitet på.

En undersøgelse udført af ph.d-studerende Katrine Rubin fra Syddansk Universitet og OUH viser, at kun ca. halvdelen af de patienter, der har været i længerevarende behandling med prednisolon, også har været til en knoglescanning. Resultaterne er fra en større spørgeskemaundersøgelse blandt 5.000 borgere i Region Syddanmark i alderen 50-80 år. 4,5 pct. har været i længevarende prednisolon-behandling over tre måneder, og kun 52 pct. svarer, at de har fået en knoglescanning, som kan advare mod knogleskørhed og risiko for brud som følge af knogletab.

En lignende, mindre undersøgelse fra regionen viste for fem år siden, at kun ca. hver femte i gruppen af prednisolonbehandlede patienter blev knoglescannet. Selvom det er en forbedring, er det stadig for få, når anbefalingerne er så klare, mener professor Kim Brixen, som er vejleder for ph.d.-projektet og leder af knogle- og calcium-metabolisk forskningsgruppe ved OUH.

»Vi har en stor udfordring med at forebygge knogleskørhed i forbindelse med prednisolonbehandling. Der er ingen undskyldning for ikke at huske anbefalingerne, men vi må konstatere, at der stadig er for mange patienter, som ikke henvises til undersøgelse, selvom det er vores fornemmelse, at lægerne i dag er mere opmærksomme end tidligere. For den enkelte patient kan det have store konsekvenser, hvis forebyggelsen ikke kommer på plads i tide,« siger Kim Brixen.

Han henviser til, at mange patienter, som pådrager sig sammenfald i ryggen på grund af knogleskørhed forårsaget af prednisolonbehandling, bliver kroniske smertepatienter.

I en anden undersøgelse fra Odense har Kim Brixen været med til at samkøre scannerundersøgelser med registeroplysninger om lungepatienter med kol. Her viser resultaterne, at kun 24 pct. af de prednisolonbehandlede, som havde fået størst dosis prednisolon, var scannet. Da denne gruppe af patienter er meget dårlige og ofte møder op på hospitalet med meget akutte tilstande, kan man ikke forvente, at alle bliver scannet, men en fjerdedel er utilfredsstillende, mener Kim Brixen.

Medicinering halter
Undersøgelsen af kol-patienterne viser, at 65-80 pct. af de behandlede patienter også bliver medicineret mod knogleskørhed. Det er ifølge Kim Brixen tilfredsstillende.

Men generelt har lægerne for lidt fokus på knogleskørhed, når de sætter folk i behandling med prednisolon for en anden sygdom, mener han. Sidste år var Kim Brixen med til at gennemføre en auditundersøgelse blandt 87 praktiserende læger med særligt fokus på forebyggelse af brud hos patienter over 60 år. Af de patienter, der havde været i behandling med prednisolon over tre måneder, havde 18 pct. knogleskørhed. Men selv i denne gruppe af veldiagnosticerede osteoporosepatienter var det kun 69 pct., som fik tilskud af kalk og D-vitamin, mens 58 pct. fik knogleforstærkende medicin.

Resultaterne fra Region Syddanmark er de eneste nyere, danske data, som belyser, i hvor høj grad danske læger følger de faglige anbefalinger for forebyggelse af knogleskørhed. Da kalk og D-vitamin ikke er receptpligtigt, er det heller ikke muligt at få præcise tal for, hvor mange prednisolonbehandlede patienter der også får kalk og D-vitamin.