398 praktiserende læger skal betale honorar tilbage

398 praktiserende læger skal betale honorar tilbage 398 praktiserende læger i Region Midtjylland har modtaget et brev fra regionen, fordi de har taget honorar for en samtaleterapi, men egentligt kun har været berettiget til en almindelig konsultation.

398 læger i Region Midtjylland har siden 1. september modtaget et brev fra regionen om, at regionen agter at konvertere en ydelse, lægerne har taget betaling for.

Det drejer sig om læger, der inden for de seneste tre år har taget honorar for en samtaleterapi, men kun har haft en enkelt samtale. For at tage betaling for den ydelse kræver det, at man har haft minimum to samtaler inden for et halvt år.

Det siger Lasse Guldbrandsen, der er kontorchef i Koncernøkonomi i Region Midtjylland.

»I overenskomsten står der, at vi kan konvertere ydelserne uden videre. Vi har faktisk sendt et brev til lægerne, hvor vi angiver, at hvis de mener, at de ved en fejl har angivet en samtaleterapi i stedet for en almindelig konsultation, har de nu mulighed for at gå ind og ændre inden 10. okt. Ydermere udsender vi hvert år en årsopgørelse, hvor lægerne kan se, hvor mange enkeltstående samtaleterapiydelser, de har,« siger Lasse Guldbrandsen.

Forskellen på en samtaleterapi og en almindelig konsultation er ca. 200 kr.

På Facebook har det vakt undren, at der er stillet krav om tilbagebetaling. Bl.a. skriver professor i almen medicin ved Aarhus Universitet, Frede Olesen:

»Ja, jeg har i de seneste uger måttet erkende, at jeg med dagens standard, har været en af de læger, som – hvis jeg fortsat var klinisk aktiv – skulle betale penge tilbage for flere års såkaldt fejlbrug af overenskomsten vedrørende samtalebehandling i almen praksis. Altså en sygesikringsudnævnt lægesnyder,« skriver han og fortsætter beskrivelsen af, hvorfor en del patienter kun får én samtale i den planlagte serie:

»Ikke sjældent har jeg oplevet, at patienten (efter første samtale, red) senere ringer og oplyser, at han eller hun nu kan klare sig selv. Det har jeg været glad og fagligt lidt stolt over! Men i dag skal jeg føle mig som snyder, for der bliver ikke registreret flere samtaler, og så skal første ydelse tilbagebetales, for det blev ikke et samtaleforløb – nidkært går Sygesikringen flere år tilbage,« skriver Frede Olesen.

Lasse Guldbrandsen forstår godt Frede Olesens og andre lægers synspunkt:

»Mange er sure over, at det ikke bliver honoreret, fordi patienten ikke møder op, hvis patienten er kommet i bedring, og ikke behøver at komme igen, er flyttet og så videre. De mener, at de har ydet et stykke arbejde, de ikke får betaling for. Og vi kan måske godt forstå deres synspunkt,men vi har en aftale, der siger noget andet,« siger Lasse Guldbrandsen.

Han tilføjer, at bestemmelsen om at konvertere enkeltstående samtaleterapier blev indført, fordi man gerne så flere samtaleforløb, og at man generelt forbinder forløb med øget kvalitet.

»Dengang som nu er der overvældende mange enkeltstående samtaler. Vi anerkender, at der således kan være mange læger, der yder en stor og god indsats ved disse enkeltstående ydelser, men det var ikke formålet med samtaleterapiydelsen. PLO har selv åbnet for at indføre en ydelse for længerevarende konsultation i en ny overenskomst til f.eks. at dække sådanne situationer. Det kunne være en mulighed, ligesom det kunne være en mulighed for at have korterevarende konsultationer med en lavere ydelse,« siger Lasse Guldbrandsen.

Formanden for de praktiserende læger i Region Midtjylland, Karsten Rejkjær Svendsen, er enig i regionens tolkning af overenskomsten, men mener at sagen kunne have været håndteret anderledes:

»Det er rigtigt, at overenskomsten ikke honorerer for samtaleterapi, hvis der kun er tale om én enkelt samtaleterapi. Region Midtjylland har dog ikke løbende sørget for konvertering af ydelserne, men det kommer nu på én gang med et krav, der går tre år tilbage. Det giver en masse ekstraarbejde med regningskontrol for mine kolleger,« siger han og fortsætter:

»Helt grelt bliver det for de kolleger, der i mellemtiden har solgt deres praksis. De har jo ikke mulighed for at foretage en regningskontrol. Det kunne være undgået ved en løbende konvertering. Man kan undres, når der ellers er bred enighed om, at enkeltstående samtaler kan være en god idé,« siger Karsten Rejkjær Svendsen.

Frede Olesen har selv kommenteret sit opslag efterfølgende, og til Dagens Medicin siger han:

»Min anke går på, at uanset det har været aftalt, så er det helt hen i vejret rent fagligt. Det er det, fornuftige læger siger. Og hvis det er aftalt, så siger det noget om samarbejdsklimaet. Jeg er reelt fagligt forarget over denne her afgørelse,« siger Frede Olesen.

Også direktøren for Praktiserende Lægers Organisation, Jonatan Schloss, har bidraget til debatten og skriver på Facebook:

»Regionen har formelt ret til at lave denne tilbageskuende revision og kræve pengene tilbage. Ligesom lægen også har ret til at gå tilbage i tid og tjekke, at man har registreret sine ting rigtigt. Og når lægen gør dette, så vil totalbalancen som oftest tippe til lægens fordel jf. Reg. Sjællands erfaring. At det så kontrolmæssigt er et ubegavet tiltag er noget helt andet. I det begreb man kalder intelligent kontrol, så bruger man data til at udsøge folk (i dette tilfælde læger) med et unormalt mønster. F.eks. de 5 % der har usædvanligt mange samtaleterapier og så laver man controlling på dem. I stedet for at kontrollere alle over en kam, og på den måde bruge mange HK/DJØF timer og endnu flere og meget dyrere lægetimer på at tælle og dokumentere noget, som ender med at koste regionen flere penge,« skriver Jonatan Schloss.

Region Midtjylland havde tilbage i 2013 en sag om tilbagebetaling af ydelser. Den endte med, at de fik en opmandskendelse imod sig og derfor tog sagerne til Landssamarbejdsudvalget, hvor lægerne blev pålagt en tilbagebetaling.

Kommentarer

  1. Jeg er overbevist om, at mange af disse ensomme samtaleterapi-ydelser, også kan skyldes at lægen har glemt at tage ydelsen ved den efterfølgende konsultation. Det må lægen jo i så fald takke regionen for at gøre opmærksom på, og så rette de efterfølgende konsultationer til den korrekte samtaleterapi-ydelse. 3 år tilbage i tiden.

  2. Hvis det går som i Region Sjælland får Region Midtjyllands læger en ganske pæn ekstra udbetaling op til jul. I Region Sjælland fik stort set alle der magtede at gennemgå deres konsultationer, ganske store ekstrabetalinger, så se det som en gave fra Region Midtjylland. Gad vide om regionerne ikke taler sammen?

Skriv kommentar