Kræftplan IV er klar 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV sættes nu i gang

Den fjerde nationale kræftplan er klar til at blive indført. Danske Regioner er sammen med regeringen og kommunerne klar til at bekæmpe sygdommen med 16 nye initiativer.

Det oplyser  Sundhedsministeriet og Danske Regioner.

Bl.a. skal der oprettes et nyt landsdækkende center for kræftbehandling, Danish Comprehensive Cancer Center, DCCC, som skal bidrage til, at nye behandlingsmetoder kommer hurtigere ud til kræftpatienter i hele landet.

»Der forskes på et utal af områder, og heldigvis ofte med store behandlingsmæssige landvindinger. Med det nye center kan vi hjælpe flere kræftpatienter, fordi forskningen styrkes, og ny behandling hurtigt vil blive bredt ud overalt i landet,« siger Bent Hansen i en pressemeddelelse.

De 16 initiativer er fordelt på fire indsatsområder, som tilsammen skal sikre bedre sammenhæng og patientinddragelse samt styrke forebyggelsen, behandlingen og opfølgningen af kræft.

Baggrunden for de 16 initiativer er bla. kræftplanens mål om, at ingen børn og unge er rygere i 2030, og at kræftoverlevelsen i Danmark i 2025 er på niveau med de bedste af vores nordisk nabolande. Desuden skal mindst 90 procent af alle kræftpatienter opleve, at de – ligesom flere andre patientgrupper – får en patientansvarlig læge, der er ansvarlig for netop deres forløb.

Her er det 16 initiativer

1. Patientansvarlige læger – én læge som følger dig som patient

2. Patienten skal med på råd (pulje til beslutningsstøtteværktøjer)

3. På patientens præmisser – behandling i eller tættere på hjemmet

4. Målrettede tilbud på sygehusene til unge med kræft

 5. Overblik over behandlingsforløbet – patientens personlige plan

 6. Hurtige forløb med plads til patienternes ønsker (servicetjek af kræftpakkerne)

 7. Røgfri generation – ingen rygning blandt børn og unge i 2030

8. Hjælp til rygestop

 9. HPV-vaccination til unge

10. Kræft skal opdages tidligere (screening og tidlig opsporing)

11. Høj og ensartet kvalitet for kræftpatienter i hele landet (kompetenceløft mv.)

12. Et godt liv efter kræft (rehabilitering)

 13. En værdig og god palliativ indsats (basal palliation og hospicepladser)

14. Øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer – drift og anlæg

15.Udvikling af ny og målrettet behandling (DCCC og eksperimentel kræftkirurgi)

16. Bedre brug af data til forskning og kvalitetsudvikling

 

Skriv kommentar