Kræftens Bekæmpelse vildleder Vi bør holde op med at screene for brystkræft – vi har brugt milliarder på noget, der skader befolkningen. Det er også på tide, at Kræftens Bekæmpelse begynder at oplyse redeligt om mammografiscreening

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside beskrives screening for brystkræft under rubrikken ‘Forebyg kræft’ (1), selvom screening ikke kan forebygge brystkræft. Tværtimod skaber screening kræftpatienter på grund af betydelig overdiagnostik af raske kvinder (2-5).

Kvinderne opfordres til at deltage i screening, fordi det er vigtigere for ‘helbredelsen’ at opdage sygdommen tidligt end at behandle den (1). Sandheden er, at det er bedre behandling, der har øget overlevelsen; screening har formentlig ikke bidraget (2,5,6). I de mest pålidelige lodtrækningsforsøg faldt dødeligheden af brystkræft med 10 pct. efter 13 års screening, hvilket ikke var statistisk signifikant (2). Disse forsøg er meget gamle, og kvinderne kommer meget tidligere til læge i dag, hvis de har mistanke om brystkræft (2). Man vil derfor forvente, at en eventuel effekt af screening er mindre end 10 pct.

Men det er meget misvisende kun at se på dødeligheden af brystkræft, fordi screening øger dødeligheden af andre årsager. Overbehandling af raske kvinder med stråler og/eller kemoterapi slår nogle af dem ihjel (7), b.la. fordi de øger forekomsten af hjertesygdomme og kræft. Vi bør derfor se på den totale dødelighed eller den totale dødelighed af kræft, og det reducerer screening ikke (2). Det ofte hørte argument, at ‘screening redder liv’, eller Kræftens Bekæmpelses overskrift ‘nedsat dødelighed’, er derfor forkert.

Det er også meget misvisende at skrive, at screening gør, at ‘kvinderne oftere kan få en brystbevarende operation og dermed undgå at få fjernet hele brystet’ (1). Pga. overdiagnostik fjernes der flere bryster, når man screener, hvilket fremgår både af vort Cochrane review (2) og af tal fra Danmark (8), hvor vi har en unik kontrolgruppe, fordi man ikke screenede i 80 pct. af landet i 17 år. Kræftens Bekæmpelses særegne form for misinformation svarer til at sige, at det går fremad med bekæmpelsen af kriminaliteten, fordi der er flere, der får en kortvarig dom, og samtidig undlade at sige, at der også er flere, der får langvarige straffe, og at det faktisk derfor er blevet værre på alle områder.

Det er også misvisende at sige, at screening medfører, at der påvises flere små tumorer, uden samtidig at gøre opmærksom på, at antallet af store tumorer ikke er faldet. I Danmark har der ikke været nogen nedgang i antallet af store tumorer (over 2 cm) (5). Rationalet for screening er netop at opnå en reduktion i store tumorer, idet risikoen for spredning øges, jo større tumoren er. De danske resultater betyder derfor, at screening ikke kan have nogen effekt på dødeligheden af brystkræft. Det var også det, vi fandt, da vi sammenlignede dødeligheden af brystkræft i de screenede med de ikke-screenede områder i Danmark (6).

‘Beregninger viser, at mammografiscreening kan nedsætte dødeligheden af brystkræft med mere end 30 pct. hos de kvinder, der har sygdommen’ (1). Sådanne beregninger er stærkt misvisende. Når de nøgne tal ikke udsættes for ‘beregninger’ og sofistikerede modeller, viser de, at mammografiscreening ikke virker og ikke kan virke.

Om falske positive fund får vi at vide, at 2-5 pct. af de undersøgte kvinder bliver genindkaldt (1), hvilket er meget misvisende information. Den påståede gavnlige effekt af screening på dødeligheden af brystkræft opgøres over mange år, og derfor skal skadevirkningerne også opgøres over mange år. Risikoen for at opleve mindst et falsk positivt svar, hvis man går til screening 10 gange, varierer mellem 20 pct. og 60 pct. (2). Da der er så mange raske kvinder, der oplever det, er det en betydelig skadevirkning af screening, som Kræftens Bekæmpelse går let henover, og skaderne er langvarige. Selv tre år efter mistanken om kræft er blevet afkræftet, er mange kvinder stadig psykisk påvirket af det (9).

Når man sammenholder dette med, at screening ikke redder liv, er det indiskutabelt, at screening er skadelig (10). Der er kommet mange studier de senere år, som bekræfter, at screening ikke virker, f.eks. en langtidsopfølgning af 53.207 kvinder med brystkræft diagnosticeret i 547 forskellige regioner i USA med meget forskellig screeningsfremmøde, fra 39 pct. til 78 pct. i en to-årsperiode (11).

Vi bør holde op med at screene for brystkræft, hvilket uafhængige ekspertpaneler i både Schweiz og Frankrig for nylig har anbefalet (12-14). Vi har brugt milliarder på noget, der skader befolkningen. Det er også på tide, at Kræftens Bekæmpelse begynder at oplyse redeligt om mammografiscreening. Kilden til misinformationen er ‘screeningschef overlæge Ilse Vejborg’ (1). Det burde være forskere uden interessekonflikter, der informerede om screening.

Det bedste råd, man kan give kvinderne, er, at de skal blive hjemme. Derved reducerer de deres risiko for at blive brystkræftpatienter med omkring fjerdedel (4,5). Der findes ikke nogen mere effektiv metode til at reducere risikoen for at få en brystkræftdiagnose end at undlade at gå til screening.

KILDER

1 Gøtzsche PC. Mammography screening: truth, lies and controversy. London: Radcliffe Publishing; 2012.

2 Gøtzsche PC, Jørgensen KJ. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database Syst Rev 2013;6:CD001877.

3 Jørgensen KJ, Gøtzsche PC. Overdiagnosis in publicly organised mammography screening programmes: systematic review of incidence trends. BMJ 2009;339:b2587.

4 Jørgensen KJ, Zahl P-H, Gøtzsche PC. Overdiagnosis in organised mammography screening in Denmark: a comparative study. BMC Women’s Health 2009;9:36.

5 Jørgensen KJ, Gøtzsche PC, Kalager M, Zahl PH. Breast cancer screening in Denmark: a cohort study of tumor size and overdiagnosis. Ann Intern Med 2017 Jan 10. doi: 10.7326/M16-0270. [Epub ahead of print]

6 Jørgensen KJ, Zahl PH and Gøtzsche PC. Breast cancer mortality in organised mammography screening in Denmark: comparative study. BMJ 2010;340:c1241.

7 Baum M. Harms from breast cancer screening outweigh benefits if death caused by treatment is included. BMJ 2013;346:f385.

8 Jørgensen KJ, Keen JD and Gøtzsche PC. Is mammographic screening justifiable considering its substantial overdiagnosis rate and minor effect on mortality? Radiology 2011;260:621–7.

9 Brodersen J, Siersma VD. Long-term psychosocial consequences of false-positive screening mammography. Ann Fam Med 2013;11:106–15.

10 Gøtzsche PC. Mammography screening is harmful and should be abandoned. J R Soc Med 2015;108:341-5.

11 Harding C, Pompei F, Burmistrov D, Welch HG, Abebe R, Wilson R. Breast cancer screening, incidence, and mortality across US counties. JAMA Intern Med 2015;175:1483-9.

12 Biller-Andorno N, Jüni P. Abolishing mammography screening programs? A view from the Swiss Medical Board. N Engl J Med 2014;370:1965-7.

13 Jüni P, Zwahlen M. It is time to initiate another breast cancer screening trial. Ann Intern Med 2014;160:864-6.

14 Rapport du comité d’orientation. Sept 2016.  http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Democratie-sanitaire/Concertation-citoyenne-sur-le-depistage-du-cancer-du-sein.

Skriv kommentar