Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet

18 maj, 08:00 - 19 maj, 17:00

Programmet er under udvikling og vil så snart det er færdigt blive lagt her på siden. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Formål:

At styrke deltagernes evner til at håndtere og behandle patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet, herunder at give deltagerne et indblik i principper for hvad kronisk sygdom og multisygdom er, og hvordan man organiserer sin indsats i praksis.

Varighed:

2 kursusdage med i alt 10 timers undervisning ekskl. pauser.

Emner der vil blive berørt:

  • Medicinske færdigheder og viden: Evidensbaseret, opdateret viden vedrørende kroniske sygdomme som diabetes mellitus, iskæmisk hjertesygdom, atrieflimren, KOL og eventuelt andre relevante, kroniske lidelser/sygdomme
  • Håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af den multimorbide patient med flere kroniske sygdomme, herunder udfordringer ved anvendelse af kliniske vejledninger til disse patienter
  • Håndtering af dilemmaer omkring indlæggelse versus det at forblive i eget hjem/plejehjem

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

  • Lægen som tovholder for den kroniske, multimorbide patient
  • Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kronisk sygdom
  • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
  • Sygemelding, ressourceforløb eller pension. Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendige viden om socialmedicin og andet lægeligt samarbejde med kommuner

Forhold omkring organisation

  • Kronikerindsats i almen praksis og intern organisation i egen praksis vedrørende patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet.

Implementering

  • Hvordan får vi ny viden og erkendelser med hjem i praksis? Gerne forslag til helt konkrete implementeringsstrategier og plan for opfølgning på praksis

 

Vi søger kurset godkendt som systematisk efteruddannelse hos de praktiserende lægers efteruddannelsesfond.