Læge- eller patientinddragelse?– hvem er det egentlig der inddrager?

30 november, 09:00 - 16:30

En konference om samarbejdet mellem læger og patienter

Mål:

Konferencen sætter spejlet foran de sundhedsprofessionelle med henblik på at blive klogere på, hvilke forhindringer og muligheder man som patient og sundhedsprofessionel står med, når man sammen ønsker at designe/planlægge den gode behandling. Hvilke ændringer skal der til kulturelt, organisatorisk og i udførelsen af behandling og pleje af mennesker der er blevet syge.

Målgruppe:

Læger med interesse for emnet.

Pris:

Læger og andre ansat i offentlig stilling, patientforeninger: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

9.00: Ankomst, registrering og morgenkaffe

9.30: Velkomst og introduktion

Dagens Medicin og Rikke Høgsted, psykolog og konsulent i Høgsted & Middelboe

9.35: Patient- og lægeinddragelse – hvem inddrager eller underdrager egentlig hvem og hvorfor?

Rikke Høgsted, psykolog og konsulent i Høgsted & Middelboe

9.45: Det reflekterende team – hvad er status på patientinddragelsen her ved årets udgang – hvor langt er vi kommet?

Lene Agersnap, praktiserende læge, Hvidovre

Morten Sodemannprofessor, Leder af Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital

 

10.15: Kultur og patientinddragelse

Hvordan er kulturen i sundhedsvæsenet og blandt patienter ift. at inddrage hinanden? Hvad tænker lægen ift. evidens og den bedste behandling? Er den bedste behandling altid bedst for patienten? Hvad får patienter til at gå en anden vej end lægen anbefaler? Hvordan bidrager systemet til succesen/fiaskoen?

Grete Brorholt, senior projektleder, cand.scient.anth. ph.d., VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

10.55: Pause med forfriskninger

11.15: systematisk patientinddragelse, som en del af kerneydelsen

Leif Panduro Jensen, centerdirektør, Rigshospitalet Finsencentret

11.40: VIBIS status på patientinddragelsen rundt om på de danske hospitaler – måske et par konkrete succeshistorier? Hvad er næste skridt?

12.05: Frokost

13.00: Hvad er de sikkerhedsmæssige fordele ved at inddrage patienterne?

Ove Gaardboe, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

13.25: Hvad skal hospitalsejerne gøre, for at lykkes med patientinvolvering?

Hvilke incitamentstrukturer vil mest hensigtsmæssigt bidrage til patientinddragelse?

Martin Hornstrup, cand.polit, partner, Health To Innovation Institute

13.50: Pause med forfriskninger

14.10: Kan servicedesign redde sundhedssektoren?

”Sandhedens øjeblik”, er service terminologien, hvor den sundhedsprofessionelle møder patienten og skaber den gode oplevelse. For lægen er det dagligdag. For patienten er det en eksistentiel begivenhed. Kan man virkelig designe den situation?

Kerstin Bro Egelund, Senior designer, Laila Grøn Truelsen, leder af Lab for Social Inklusion, Kolding Design Skole

14.50: Hvad skal man være opmærksom på, når man inddrager patienter som repræsentanter for mange?

Der er forskel på at involvere patienter i beslutninger om dem selv, som individer og som repræsentanter for mange patienter på én gang. Det kunne være beslutninger om godkendelse af lægemidler, eller godkendelse af kliniske forsøg eller behandlingsguidelines. Min forskning peger på at man let, og ofte uvidende, kan introducere store skævheder i en patientgruppes risiko-opfattelse og giver et bud på hvordan det kan undgås.

 Mikkel Lindskov Sachs, cand. Scient.humanbiol., ph.d., Novo Nordisk

15.15: Strække ben pause

15.25: Hvilken kommunikationsopgave står vi med?

Hvis vi ser hvordan patient reaktionen har været på HPV vaccine, så må man konstatere, at mennesker i almindelighed ikke reagerer på statistik. Men hvad reagerer vi så på?

Klemens Kappel, professor, cand.phil., cand.med., Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

16.05: Det reflekterende klinikerteam – hvad er de næste skridt?

Lene Agersnap, praktiserende læge, Hvidovre

Morten Sodemannprofessor, Leder af Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital

16.25: Afslutning

 

Speakers

  • Rikke Høgsted

  • Lene Agersnap

  • Niels Kroman

  • Grete Brorholt

  • Klemens Kappel

Læge- eller patientinddragelse?

Stadig ledige pladser