Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner – København og Aarhus

6 september, 09:00 - 16:00

Vælg en af nedenstående datoer:

København: onsdag d. 6. september – Scandic Sluseholmen, København SV. – TILMELD DIG KONFERENCEN HER  Tilmeldingsfrist 4. august.

Aarhus: tirsdag d. 26. september – Marselis Hotel, Aarhus C. – TILMELD DIG KONFERENCEN HER  Tilmeldingsfrist 25. august.

 

Seminaret søges godkendt af PLO’s efteruddannelsesfond således at du kan bruge din selvvalgte efteruddannelseskonto.

Hvor langt er Danmark nået, når det kommer til de kommunale akutfunktioner?

Hvilke muligheder og udfordringer er der i forbindelse med implementering og ibrugtagning af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner?

Deltag på konferencen og få indblik i hvad kvalitetsstandarden indeholder, KL’s overvejelser omkring implementering af kvalitetsstandarderne og på hvem der har ansvar og hvordan vi samarbejder – om patienter med somatisk sygdom, som har ikkeindlæggelseskrævende behov for observation, pleje og/eller behandling.

Deltag selv aktivt, når vi i fællesskab skal løse en tænkt case, hvorefter du får mulighed for at stille spørgsmål til eksperterne.

Målgruppe:

Beslutningstagere og medarbejdere der arbejder i akutområdet, f.eks. kommunale sundhedspersoner, chefer, kvalitetsfolk, sygeplejersker, læger og social- og sundhedsassistenter

Pris:

Målgruppen: 2.500 kr. ekskl. moms

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms.

 

Program:

08.30: Registrering og morgenbuffet

09.00: Velkomst og indledning

Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin

Mia Fruergaard, partner, MUUSMANN

09.10: Sundhedsstyrelsens krav og kvalitetsstandarder

Kirsten Hansen, sektionsleder, pH.d., Sundhedsstyrelsen

09.45: KL’s overvejelser omkring implementering af Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

Jacob Meller Jacobsen, chefkonsulent, Center for Social og Sundhed, KL

10.15: Netværkspause med forfriskninger

10.45: Ansvar og samarbejde – om patienter med somatisk sygdom, som har ikkeindlæggelseskrævende behov for observation, pleje og/eller behandling

Praktiserende læge repræsentant:

København: Marianne Puge Nielsen, praktiserende læge, Hundested

Aarhus: Karsten Rejkjær Svendsen, praktiserende læge, Tim samt formand for PLO Kommuneudvalg

Kommunal repræsentant:

København: Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, daglig leder af SHS teamet, Visitation, Hjælpemidler og specialiseret hjemmesygeplejeske, Ballerup, Herlev og Furesø Kommuner

Aarhus: Anja Thoft Bach, chef for akuttilbud og rehabilitering, Aarhus Kommune

Hospitals repræsentant:

København: Kim Otto Jacobsen, overlæge, Gentofte Hospital og næstformand, Dansk Selskab for Geriatri

Aarhus: Else Marie Damsgaard, klinisk lærestolsprofessor, Aarhus Universitetshospital

Faciliteret af Mia Fruergaard

11.30: Tilsyn med akutfunktionerne

København: Bente Møller, overlæge, Tilsyn og Rådgivning Øst

Aarhus: Sarah Leth Madsen, oversygeplejerske og Mary-Ann Steenbryggen Christiansen, oversygeplejerske, Styrelsen for Patientsikkerhed

12.15: Frokost

13.00: Hvilke muligheder og udfordringer giver Sundhedsstyrelsens krav og kvalitetsstandarder og hvordan sikres implementeringen?

København: Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, daglig leder af SHS teamet, Visitation, Hjælpemidler og specialiseret hjemmesygeplejerske, Ballerup, Herlev og Furesø Kommuner

Aarhus: Anja Thoft Bach, chef for akuttilbud og rehabilitering, Aarhus Kommune

13.45: Netværkspause med forfriskninger

14.15: Fælles case – og udarbejdelse af spørgsmål til panelet

Casen afspejler akutsituationen i dag og de muligheder og udfordringer der er i forhold til implementeringen af kvalitetsstandarden.

Der arbejdes i grupper á 5-6 personer, faciliteret af Mia Fruergaard

15.00: Panel

Med udgangspunkt i casen drøftes de spørgsmål som grupperne har identificeret i gruppearbejdet.

Panelet består af repræsentanter fra dagens oplægsholdere.

Faciliteret af Mia Fruergaard

15.45: Farvel og tak for i dag

Mia Fruergaard og Tina Ipsen

Speakers

 • Mia Fruergaard

 • Kirsten Hansen

 • Kim Otto Jacobsen

 • Bente Møller

 • Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk

 • Sarah Leth Madsen

 • Mary-Ann Steenbryggen Christiansen

 • Anja Thoft Bach

 • Else Marie Damsgaard

 • Marianne Puge Nielsen

 • Karsten Rejkjær Svendsen

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner - København og Aarhus

Stadig ledige pladser