Prioritering i sundhedsvæsenet –Hvor finder vi prioriteringsnøglen?

4 maj, 09:00 - 16:30

Er der fokus på de rigtige prioriteringer i det danske sundhedsvæsen? Er det smart at finde småpenge på medicinbudgettet, når de store muligheder for prioriteringsgevinster ligger helt andre steder – og helt upåagtet?

Mantraet om mest mulig sundhed for pengene udfordrer målsætningen om lige adgang til sundhed. Står den økonomiske styring stærkere end den politiske vision?

Denne konference vil flytte spotlyset fra de nemme og politisk opportune prioriteringer til dér, hvor sundhedsøkonomer ser, at det vil give meget mere mening at sætte ind.

Når konferencen er forbi,

 • Har du fået indblik i, hvordan det danske sundhedsvæsen anvender sine ressourcer
 • Ved du mere om rationel strukturering af arbejdet i sundhedsvæsenet
 • Har du fået indblik i, hvordan almen praksis kan bidrage til bedre ressource udnyttelse
 • Har du lært om, hvad teknologi får af betydning i sundhedsvæsenet
 • Har du fået indblik i, hvordan incitamentstrukturer påvirker beslutninger og forventningerne til fremtidige styringsredskaber
 • Er du blevet konfronteret med et nyt syn på sundhedsvæsenets tilbud til borgerne
 • Samt debatteret løsningerne til fremtidens finansiering af sundhed

Målgruppe:

Ledere og beslutningstagere i det danske sundhedsvæsen, regionsrådspolitikere og sundhedspolitikere

Pris:

Målgruppen: 2.500 kr. ekskl. moms

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms

Tilmeldingsfrist er fredag 30. marts.

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

09.00 – 09.30: Ankomst og morgenmad

09.30 – 09.40: Velkomst og hvad dagen bringer v/mødeleder Dorte Gyrd-Hansen, professor, centerleder, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning, COHERE, Syddansk Universitet

09.40 – 09.55: Prioritering – hvordan skal vi forstå det? Prioritering kan fremstå som et økonomisk rationale. Beslutningerne kan give politiske konsekvenser. Hvordan påvirker politik prioritering og hvornår bliver prioritering politik? Hvis prioritering skal tage afsæt i et rent økonomisk rationale, hvor vil sundhedsøkonomernes skarpe blik så rette sig? Mantraet om mest mulig sundhed for pengene udfordrer målsætningen om lige adgang til sundhed. Hvordan ser man som sundhedsøkonom på samspillet mellem produktion og omsorg, eller kald det kundeservice? v/Dorte Gyrd-Hansen

09.55 – 10.15: Hvordan bruger vi pengene i det danske sundhedsvæsen? Hvordan er pengeforbruget egentlig allokeret, hvis vi ser på kerneydelser, periferiydelser, IT, intern service, infrastruktur og forskning. Hvilke specialer er storforbrugere? Kan man udpege områder, hvor spildet er større end nødvendigt?

10.15 – 10.40: Hvor kommer opgaverne fra? Den amerikanske læge John Wennberg har forsket i, hvor opgaverne opstår i sundhedsvæsenet, og har gjort opdagelser, vi ikke normalt forholder os til. Hør mere om, hvad der ligger bag disse fund og hvordan de kan bidrage til prioritering. v/Frede Olesen, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

10.40 – 11.00: Pause med forfriskninger

11.00 – 11.20: Almen praksis i prioriteringsloopet? Kan praktiserende læger prioritere anderledes ved at arbejde med deres ekstrinsiske/intrinsiske motivation? v/Kim Rose Olsen, lektor, analysechef, cand.polit, pH.d., Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, COHERE analyse

11.20 – 12.00: Styring af opgaveflow – kan det gøres bedre? Der er meget viden om sundhedsproduktion. Det går så knap så godt med at bringe viden i anvendelse. Hvor svært kan det være? v/Niels Christian Petersen, professor, dr.merc. & lic.oecon., COHERE, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

12.00 – 12.50: Frokost

12.50 – 13.10 Er nye innovative teknologier løsningen?Temaet dukker op, når budgetterne er presset. Kan vi spare på personalesiden ved at bruge nye digitale teknologier? Er telemedicin lige så godt som et ambulant besøg? Falder omkostningerne ved hjemmemonitorering af borgere med kronisk sygdom? Er forudsætningerne for at høste gevinsterne ved digitale teknologier på plads?Kristian Kidholm, lektor, forskningsleder i CIMT- Center for Innovativ Medicinsk Technologi, Odense Universitetshospital.

13.10 – 13.35: Fra DRG til PROM. Efter mange år med DRG-takster som styringsredskab er tiden blevet moden til at tænkte nyt. Hvad var der galt med DRG og hvad skal vi forvente af PROM, når det gælder prioritering? Og hvilke problemer skal der tages højde for? v/Betina Højgaard, seniorprojektleder, cand.scient.oecon., pH.d., KORA

13.35 – 13.55: Pause med forfriskninger

13.55 – 14.20: QALY som prioriteringsredskab. QALY er ofte miskrediteret i prioriteringsdebatten, men brugt rigtigt, har det sin plads. Hvad kan vi bruge QALY til og hvor kan det gå galt? v/Dorte Gyrd-Hansen

14.20 – 14.50: Er sundhedsvæsenet rigtigt organiseret? Overspecialisering matcher ikke volumen af almene sygdomme, især inden for det det medicinske område. Hvordan kan en anden tænkning om specialisering bidrage til bedre udnyttelse af ressourcerne? v/Thomas Gjørup, overlæge, akut visitationsafsnit, medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

14.50 – 15.15: Prioritering fra vugge til krukke. Hvis det danske sundhedsvæsen var en sundhedsforsikring, som du skulle tegne for dit barn – uden at vide, hvad barnet vil løbe ind i af sygdomme – hvilke ydelser ville du prioritere? v/Dorte Gyrd-Hansen

15.15 – 15.45: Værdigrundlaget i prioritering – ved du hvad vi mener? Etiske dilemmaer ved prioritering i sundhedsvæsenet v/Mickey Gjerris, Etisk Råd

15.45 – 16.20: Debat: Kan vi fastholde intentionen om lige adgang til sundhedsydelserne når riget fattes penge og nye behandlingsformer presser budgetterne yderligere? Hvad er alternativerne? v/Mickey Gjerris og Dorte Gyrd-Hansen.

16.20 – 16.30: Afrunding af dagens emne

 

Speakers

 • dorte-gyrd-hansen-ny

  Dorte Gyrd-Hansen

 • FredeOlesen

  Frede Olesen

 • niels-christian-petersen-ny

  Niels Christian Petersen

 • betina-hojgaard-ny

  Betina Højgaard

 • mickey-ny

  Mickey Gjerris

Hvor finder vi prioriteringsnøglen?

Stadig ledige pladser