Fælles Akut Modtagelse10 omblæste år og hvad nu?

2 oktober, 09:00 - 16:00

FAM har nu eksisteret i 10 år på godt og ondt. Ca. 1/3 af alle henvendelser til hospitaler udgøres af akut henvendelser. Hvad er status og hvor skal FAM hen videre frem?

Konsensus om opgaven og bemandingen er fortsat et debatemne. Hvad skal der til for at få mere fodslag i forståelsen af Fælles Akut Modtagelsernes funktion og fremtidige rolle? Hvad betyder Sundhedsstyrelsens klare opbakning til et nyt speciale?

Når konferencen er forbi, har du:

  • Fået overblik over, hvad der var den oprindelige hensigt med at etablere FAM
  • Fået en status på, hvordan det står til og hvilke erfaringer der er gjort gennem de sidste 10 år med FAM
  • Mere viden om, hvad der har været medvind og modvind i etableringen af FAM
  • Fået et indblik i de forskellige forudsætninger i regionerne og deres betydning for resultaterne
  • Diskuteret FAM’s rolle i primær sektoren
  • Diskuteret en akutlæge uddannelse
  • Hørt forskellige bud på fremtidens FAM og hvad der skal til for at komme i næste gear

Målgruppe:

Sundhedsprofessionelle og lægmænd med interesse i at vide mere om Fælles Akut Modtagelses rolle i det danske sundhedsvæsen. Alle lægelige specialer inden for medicin og kirurgi, kommunale og regionale politikere og administrative medarbejdere på taktisk/strategisk niveau.

Pris:

Målgruppe: 2.500 kr. ekskl. moms

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

09.00: Registrering og morgenmad

09.30: Velkomst og indledning

09.40: Hvad skulle FAM i det danske sundhedsvæsen?

I 2007 var der behov for en ny struktur af akutområdet. Hensigten var at øge kvaliteten i akut indsatsen. Man ville sikre akutte patienter ensartet høj kvalitet døgnet rundt i alle dele af landet.

09.55: Hvad er der sket i FAM nationalt siden 2007?

Der er udarbejdet jævnlige statusrapporter om FAM. Hvad er konklusionerne? Hvor er vi i dag? Hvad viser rapporterne at man vælger?

10.25: Netværkspause med forfriskninger

10.45: Mange veje fører til FAM

De godt tyve FAM i Danmark er organiseret og fungerer på forskellige vis. Hvad betinger forskellene? Er der fælles træk, som der bør tages højde for, for at få mere succes? KORA udarbejdede i 2014 en rapport, der analyserer FAM’s forhold. Hvad er lærdommen?

11.15: Hvordan stiller specialisering sig i vejen for en velfungerende FAM?

Efter 10 år, er der i dag kun tre af de oprindelige overlæger tilbage på de godt 20 danske FAM’er. Larry Højgaard Kristiansen valgte at sige sit job op som ledende overlæge på Akutafdelingen Viborg. Hvad er akutlægens bud på, hvorfor det er så svært at få det speciale igennem?

11.45: Hvad skal der til, for at FAM kan blive en rigtig succes?

12.10: Frokost

13.00: FAM på supersygehuset og på de øvrige sygehuse – 2 modeller?

FAM arbejder på meget forskelligt grundlag, om man er på et kommende storsygehus, eller man er placeret på et regionalt hospital. Organisationsdesignet skal være forskelligt, men sikre den samme patientbehandling.

13.25: Er FAM svaret på døgndækning i primær sektoren?

Kan FAM løse nogle af de problemer, som det nære sundhedsvæsen har med lægedækning? Kan det forebygge indlæggelser og sikre bedre behandling af de udsatte borgere? Kommunernes akutfunktioner kan bare kontakte FAM?

13.50: Netværkspause med forfriskninger

14.10: Gatekeeper 2

Almen praksis er gatekeeper 1, især ift. elektiv behandling. Akut afdelinger er gatekeeper 2 med fokus på det akutte område. Hvad betyder velfungerende FAM ift. indlæggelser og genindlæggelser?

14.40: Uddannelse i akutmedicin – hvad skal den indeholde?

Hvad er de særligt akutte færdigheder og hvor er der fællesmængde med øvrige specialer?

15.10: FAM i fremtiden

Debatten for og imod en ny speciallægeuddannelse i akutmedicin har været intens. En udvalgsrapport har vist stor uenighed, og Sundhedsstyrelsens anbefaling er også tvetydig. Hvad skal der til for at skabe enighed og et godt rygstød til udviklingen i FAM de næste 10 år.

16.10: Afslutning

 

 

Fælles Akut Modtagelse

Stadig ledige billetter