Systematisk efteruddannelse: Den diagnostiske udfordring i almen praksisGodkendt kursus som systematisk efteruddannelse

25 oktober, 08:30 - 27 oktober, 16:00

Vælg en af nedenstående datoer:

Region Sjælland: 25.-27. oktober 2017 – Scandic Roskilde – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Region Hovedstaden: 4.-6. december 2017 – Comwell Holte – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

 

Formål:

Formålet med kurset er, at styrke de deltagende lægers diagnostiske færdigheder både i relation til identifikation af alvorlig lidelse, udredning af uspecifikke symptomer og funktionelle lidelser, afklaring af komplekse bio-psykosociale problemstillinger og i relation til at undgå overdiagnosticering og sygeliggørelse af raske personer. At styrke de deltagende læger i rationel brug af parakliniske og billeddiagnostiske undersøgelser.

Kurset fokuserer på tre perspektiver: Det onkologiske, det geriatriske og funktionel lidelse perspektivet.

Du får lejlighed til at diskutere over- og underdiagnostik, samt kommunikation med patienten før, under og efter diagnosen er stillet.

 

Varighed:

3 kursusdage med i alt 15 timers undervisning eksklusive pauser

Pris:

7.800 kr. ekskl. moms

 

Program dag 1:

 

08.30: Registrering og morgenbuffet

09.00: Velkommen og introduktion

Velkomst med skitsering af dagenes planlagte forløb

09.10: Svimmelhed og træthed som henvendelsesdiagnose?

Deltagerne indkredser problemfeltet og deler erfaringer

  • Hvad er Den svære diagnose
  • Hvad har jeg oplevet med svimmelhed og træthed hos mine patienter
  • Hvordan griber jeg det an, hvad vil jeg undersøge?
  • Hvilke prøver vil du tage?

09.40: Hvilke sygdomme præsenterer svimmelhed og træthed som henvendelsesdiagnose?

Hvordan placerer disse sygdomme sig som det statistisk mest sandsynlige. Hvad tror patienten at han eller hun fejler? (Bidrager til at prioritere indsatsen)

10.25: Netværkspause med forfriskninger

10.45: Får du de rigtige svar på det du tror du undersøger?

– en gennemgang af første diagnosefases undersøgelser, hvad er de rigtige valg af undersøgelser og hvad giver de dig af svar? Hvad vil radiologen og klin-kemi specialisten vælge for at komme en diagnose nærmere?

12.10: Frokost

13.00: Under- eller overdiagnostik?

Vi lever omgivet af diagnoser i en sådan grad, at der er opstået en diagnosekultur! Vi bruger diagnoserne til at forstå tilværelsens problemer og mennesker, som ikke passer ind i en mere og mere ensrettet norm. Hensigten er at hjælpe, men følgerne er ofte komplekse.

13.45: Netværkspause med forfriskninger

14.05: Under- eller overdiagnostik? (fortsat)

16.00: Afrunding og tak for i dag

 

Program dag 2:

08.30: Morgenbuffet

09.00: Fase 2 diagnostik

Kort information om det videre forløb i den diagnostiske proces, idet vi nu tre-deler problematikken – Svimmelhed og træthed i Geriatrisk perspektiv, i Onkologisk perspektiv og i Funktionelt perspektiv.

Meget gerne med reference til de indledende sessioner om lab.test mv.

Cases og gruppearbejde

10.15: Netværkspause med forfriskninger

10.30: Svimmelhed og træthed i et onkologisk perspektiv

12.00: Frokost

12.50: Svimmelhed og træthed i et funktionelt perspektiv

Diagnosticering af kropslig stress tilstand og differential diagnoser

14.20: Netværkspause med forfriskninger

14.40: Hvordan taler vi om funktionel lidelse?

Indbyrdes og over for patienten? Hvilke konsekvenser får det for relationen til patienten og det samarbejde vi skal etablere, for at lykkes med behandlingen.

16.00: Afrunding og tak for i dag

 

Program dag 3:

08.30: Morgenbuffet

09.00: Velkommen og oplæg

09.05: Kommunikation med patienten på vej til en diagnose

Deltagerne deler erfaringer og diskuterer i plenum. Oplæg og vejleder på plenum debatten.

10.10: Netværkspause med forfriskninger

10.30: Kommunikation med patienten på vej til en diagnose (fortsat)

11.25: Hvordan tager du samtalen, når diagnosen er verificeret?

Deltagerne deler erfaringer og diskuterer i plenum. Oplæg og vejleder på plenum debatten.

12.10: Frokost

13.00: Hvordan tager du samtalen, når diagnosen er verificeret? (fortsat)

13.50: Netværkspause med forfriskninger

14.10: Implementering og opfølgning på den diagnostiske proces

Er “guidelines” et referenceprogram, en vejledning eller en retningslinje? Er den almenmedicinske tankegang om, at forskellighed betyder, at mennesker skal behandles individuelt, korrekt? Hvor skal vi lægge snittet mellem evidensbaseret behandling og individuel behandling? Hvordan sikrer vi at dette kursus’ viden forankres i daglige arbejde?

15.00: Handlingsplan for implementering i grupper

15.50: Afrunding og tak for denne gang

 

 

 

Den diagnostiske udfordring i almen praksis

Stadig ledige pladser