KOL-patienter med højt BMI har øget risiko for indlæggelse

KOL-patienter med højt BMI har øget risiko for indlæggelse Et nyt studie viser, at KOL-patienter, der er genetisk disponeret for at have et højt BMI, har øget risiko for indlæggelse og lungebetændelse. Studiet underkender antagelsen om, at lavt BMI alene er associeret med en dårlig KOL-prognose, siger studiets førsteforfatter.

Tidligere studier har konkluderet, at et lavt body mass index (BMI) er en risikomarkør for dårlig prognose hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), men et nyt studie viser omvendt, at højt BMI er associeret med en dårlig prognose. Mere præcist havde KOL-patienter med højt BMI en forhøjet risiko for eksacerbationer og lungebetændelser sammenlignet med patienter med et lavt eller et normalt BMI.

»De seneste ti år har lavt BMI været meget i fokus i KOL-forskningen, og der har hersket enighed om, at et lavt BMI var mest essentielt for prognosen. Men vores studie har vist, at et højt BMI også markerer en dårlig prognose. Højt BMI viser sig at være associeret med øget risiko for gentagne eksacerbationer og lungebetændelser hos KOL-patienter,« siger Yunus Çolak, der er læge på Medicinsk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital og førsteforfatter på studiet.

Forskningen er foregået under ledelse af Børge G. Nordestgaard, der er klinisk professor på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital og ved Københavns Universitet.

Studiet baserer sig på Herlev-Østerbro-undersøgelsen med i alt 93.894 deltagere, hvoraf 10.883 havde KOL. Der observeredes i alt 1453 eksacerbationer og 3390 lungebetændelser over en gennemsnitlig opfølgningsperiode på knap fem år.

Vægten siger ingenting

KOL-patienternes BMI blev bestemt på baggrund af fem genetiske varianter, der disponerer for et livslangt højt BMI. Når sygdommen bliver mere fremskreden, ændrer patienternes BMI sig. Hyppigst vil KOL-patienterne tabe sig meget i vægt og BMI falde, da patienternes nedsatte vejrtrækningsfunktion belaster musklerne og derved øger forbrændingen.

kol

»Sygdommens vanlige udvikling taget i betragtning gør det svært at studere sammenhængen mellem vægt og prognose. KOL-patienter med fremskreden sygdom vil sandsynligvis have tabt sig meget, hvilket indikerer, at lavt BMI er associeret med en dårlig prognose og højt BMI med en god. For at eliminere vægttab som fejlkilde inddelte vi patienterne på baggrund af deres genetiske profil og så, at jo flere genetiske varianter patienterne havde, som disponerede for højt BMI, des større risiko for eksacerbationer og lungebetændelser havde de,« siger Yunus Çolak.

Ikke forskel på livsstil

Medforfatter på studiet Shoaib Afzal, der er afdelingslæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, forklarer, at et genetisk studie kan sidestilles med et randomiseret studie, og data på de 10.883 KOL-patienter viste, at der ikke var forskel på patienterne, hvad angik livsstil, økonomi, uddannelse.

»Derfor kan vi være ret sikre på, at de afvigelser, vi ser i forhold til eksacerbationer og lungebetændelser hos patienter med genetisk disponeret højt BMI, ikke er forårsaget af deres livsstil eller andre ydre faktorer,« siger han og tilføjer:

»Havde vi ikke anvendt patienternes genetiske dispositioner som reference, var vi muligvis endt med at konkludere, at et højt BMI var associeret med en god prognose, hvilket er en misforståelse. Et højt BMI gavner ikke KOL-patienter.«

Der er indtil videre identificeret i alt 99 genetiske varianter, der lader til at disponere for et højt BMI. De fem, der er anvendt i studiet, er dem, der er de stærkeste almindelige genetiske varianter for et højt BMI.

Kun en markør

Yunus Çolak gør det klart, at et højt BMI ikke i sig selv er sygdomsprovokerende, det er alene en markør for en dårlig prognose.

»Det næste skridt er derfor naturligt at undersøge, hvorfor et højt BMI påvirker KOL-pati­en­ters prognose. Vi ved, at et højt BMI har en negativ indvirkning på lungefunktionen – også hos raske – så det er én af de mekanismer, vi har i søgelyset,« siger han.

Det er endnu for tidligt at konkludere, at KOL-patienter med højt BMI skal vejledes til et forebyggende vægttab, siger Yunus Colak.

»Men det er værd at overveje, om de patienter, der har et højt BMI, som har haft gentagne eksacerbationer og lungebetændelser, og som har oplevet, at mange tidligere behandlinger til forebyggelse har slået fejl, måske kunne have gavn af at tabe sig i vægt,« siger han.

Shoaib Afzal tilføjer: »Vi bliver nødt til at blive klogere på, hvorfor et højt BMI er associeret med en dårlig prognose, førend vi kan forsvare at vejlede KOL-patienter på baggrund af deres BMI. På sigt bliver det formentlig en realitet, men på det stadie, vi er nu, vil vi ikke uden videre opfordre til livsstilsomlægninger,« siger han.

Studiet af sammenhængen mellem et højt BMI og eksacerbationer og lungebetændelser hos KOL-patienter er publiceret i tidsskriftet International Journal of Epidemiology.

Skriv kommentar