KOL koster samfundet milliarder 6,3 mia. kr. koster det årligt for samfundet, fordi danskerne ikke vil kvitte cigaretterne i tide og bliver syge af en sygdom som KOL, viser sundhedsøkonomiske beregninger. 

Det er dyrt for samfundet, at danskerne ikke vil droppe cigaretterne, før de bliver alvorligt syge af en sygdom som KOL. Sygdommen koster 6,3 milliarder kroner årligt, viser beregninger foretaget af Lone Bilde, senior projektleder ved Dansk Sundhedsinstitut og sundhedsøkonom.

Beløbet dækker alt lige fra sundhedsudgifter, plejehjem og hjemmepleje til medicin. Eksperter fra hele landet er mandag og tirsdag samlet i et såkaldt KOL parlament, arrangeret af Dagens Medicin, for at diskutere barrierer for KOL behandling 2012, og her fortalte sundhedsøkonom Lone Bilde, at 114.000 patienter, ifølge Sundhedsstyrelsen, er i behandling for KOL. Mens andre opgørelser viser, at helt op til 430.000 lider af sygdommen og en del uden at vide.

»Det er en sygdom, der rammer socialt skævt, og det er en sygdom med øget overdødelighed i forhold til resten af befolkningen. En for tidlig død betyder tab af produktion for samfundet,« siger Lone Bilde.

På KOL parlamentets første dag 14. maj blev der sået tvivl om, hvorvidt de 6,3 mia. kr. nu også stemmer overens med virkeligheden i dag. Det skyldes, at beløbet er fremkommet på baggrund af undersøgelser fra 2002 og 2005. Og netop på grund af, at tallene er taget fra undersøgelser i 2002 og 2005, er lægerne uenige om tallets rigtighed, fordi sundhedsindsatsen var anderledes dengang. 

Overlæge på Lungemedicinsk Afdeling Gentofte, Torgny Wilke, med ansvar for KOL og rehabilitering, mener, at det muligvis koster mindre for samfundet end de 6,3 milliarder, fordi tallet er baseret på, hvordan sundhedsvæsenet så ud for ti år siden.

»Man skal vide, at forudsætningerne er anderledes i dag. I 2002 blev man kun indlagt, hvis man havde svær KOL, og det var dyrt for samfundet. Men i dag opdager man også dem, som ingen symptomer har, og dermed ikke bliver indlagt. Det er langt billigere, derfor bliver prisen lavere per patient,« forklarer han.

Derimod mener professor og overlæge, Jørgen Vestbo, Lungemedicinsk Afdeling ved Odense Universitetshospital, at tallet i virkeligheden er højere end 6,3 mia. kroner.

»Jeg tror, at det, man mangler allermest, er alle dem, der ikke har fået diagnosen endnu, og så tror jeg, at moderat KOL koster meget i sygefravær. Når de andre på jobbet er forkølet to dage med forkølelse, så er dem med KOL syge i en uge, og bliver behandlet mere for halsbetændelse eller lungebetændelse, så derfor tror jeg, at beløbet er for lavt,« siger han. 

Ved konferencen spurgte Kristian Lund, chefredaktør for Dagens Medicin og ordstyrer om, hvor mange der troede, at beløbet var omkring to mia. kroner for lavt, og ved håndsoprækning var der et mindre flertal af KOL eksperterne, der mente det var sat for lavt.

Stadig flere dør af KOL
Selvom KOL koster milliarder af kroner for samfundet årligt, dør der stadig 10 danskere af KOL om dagen, viser tal fra Lungeforeningen. Dødstallet har været stigende de seneste fem år, viser en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Sammenlignet med kræft, så dør færre af kræft i dag end for et par år siden. Men hvad overdødeligheden skyldes, er Lone Bilde i tvivl om.

»Er det, fordi man relativt set bruger færre ressourcer på KOL set i forhold til det stigende antal patienter med KOL, eller er det fordi at de patienter, der er i behandling bliver svagere og svagere?,« spørger hun.

Formanden for Lungeforeningen, Johannes Flensted-Jensen mener, at det skyldes, at der ikke bliver grebet ind i tide overfor KOL, og at nøgleordet er forebyggelse.

»Det er relativt enkle ting, der skal til. Man kan ikke helbrede sygdommen, men man kan bremse dens vækst. Det kan gøres ved motion og lidt øvelser, som folk ikke altid er motiveret for at gøre, fordi de er lidt stakåndede. Men hvis de får at vide, at sygdommen er fremadskridende, så er motivationen en hel anden. Så får de også et andet liv, som er bedre og længere,« siger han.