Knogle fra knæet revolutionerer slidgigtindgreb
Knæoperationer på yngre mennesker kan forsimples, så både smerter og høje udgifter mindskes. Det viser forskning fra Region Nordjylland.

Ortopædkirurgien på Aalborg Sygehus har udviklet en ny og simpel metode til at operere for slidgigt, uden at patienten skal gennemgå ekstra operationer og lide unødig smerte – alene ved at hente knoglemasse fra knæet, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Ved en aksekorrigerende knæoperation adskilles skinnebensknoglen og samles igen med ny knoglemasse efter at være blevet vinklet på ny. Patienten undgår dermed slidsmerter i knæskallen.

I dag kommer erstattende knoglemasse typisk fra bækkenkammen – hvilket koster patienten yderligere operationer – eller i form af kunstig, omkostningsfuld knogle.

Region Nordjylland udfører 50-70 af disse indgreb årligt, og et forskningsprojekt derfra viser nu gode resultater ved at bruge omgivende knoglemasse fra knæet.

Operationsske henter lidt knogle
»Med en lille ’operationsske’ løsnes den omgivende knogle og fordeles i åbningen, og det er et mindre indgreb end at skulle hente knoglemasse fra andre steder,« forklarer ph.d.-studerende Thomas Lind-Hansen, som står bag forskningen.

Knæet skal hele stabilt efter indgrebet, men genoptræning kan påbegyndes direkte efter operationen. Og så undgår patienten tidligt at ende med en knæprotese.

Teknikken udfordrer samtidig de omfattende investeringer, der gøres verden over i fremstilling af kunstig knoglemasse, der både tillader hurtig heling og belastning.

»Resultaterne tyder på, at man med omhyggelig operativ teknik og fiksation, kan opnå lige så gode resultater med den enkle teknik. Gevinsten er således, at man sparer operationstid og penge, og patienterne får færre smerter. Den enkle metode er nu vores standardmetode,« siger Thomas Lind-Hansen.

Han vurderer at mange danskere under 65 år faktisk går rundt med knæsmerter, de nemt og nu med færre smerter kan få behandlet.
Thomas Lind-Hansen fortsætter sine undersøgelser, og vil se på, hvor hurtigt knæpatienter kan komme i gang med genoptræningen.

Ph.d.-studiet forsvarer han 1. maj i Forskningens Hus, Aalborg Sygehus.

Skriv kommentar