Kjeld Andersen ny psykiatriprofessor i Odense

Kjeld Andersen ny psykiatriprofessor i Odense Overlæge, ph.d., MSc (epidemiologi) Kjeld Andersen er tiltrådt en kombinationsstilling som klinisk professor og overlæge ved Syddansk Universitet (SDU) og Psykiatrisk Afdeling Odense.

Kjeld Andersen er tiltrådt 1. januar 2014 og får i den nye stilling mulighed for at kombinere sin epidemiologiske og kliniske kvalifikationer inden for psykiatrisk forskning, undervisning og behandling.

Kjeld Andersen er uddannet læge fra SDU i 1988.

Efter endt turnus blev han tilknyttet forskningen på psykiatrisk afdeling i Odense, hvor han i 1990’erne var daglig leder af den epidemiologiske undersøgelse ”Demens blandt ældre i Odense” hvor over 3.000 personer i alderen 65-84 år blev fulgt i 7 år – og efterfølgende fulgt via registre i yderligere syv år for at undersøge forekomsten af demens, risikofaktorer for udvikling af demens og dødeligheden af demens.

Undersøgelsen indgik i et europæisk samarbejde, hvor Kjeld Andersen har været hoved- og medforfatter på en række højt citerede artikler om demens. I sin ph.d.-uddannelse fik han en uddannelse i epidemiologi og epidemiologiske forskningsmetoder som Research Fellow i 1993-1994 ved Department of Epidemiology and Biostatistics, Erasmus University, Rotterdam, Holland og blev Master of Science in Epidemiology i 1994.

Han erhvervede ph.d.-graden ved SDU i 1998 på en afhandling om risikofaktorer for udvikling af demens.

Efterfølgende var Kjeld Andersen ansat i tre år som forskningsadjunkt ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, afdelingen for Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi for derefter at vende tilbage til klinikken og blive speciallæge i psykiatri i 2007.

Fra 2008 har han været overlæge på Psykiatrisk Afdeling i Odense. I årenes løb har Kjeld Andersen fortsat sit internationale arbejde og samarbejdet med blandt andet en norsk gruppe om Lewy Body-demens som ligeledes har resulteret i flere meget højt citerede artikler. 

I 2012 modtog Kjeld Andersen Alzheimerforeningens forskningsfonds pris på 100.000 kr for sin forskning indenfor demens.

De sidste tre år har Kjeld Andersen været leder af et udviklings- og kvalitetssikringsprojekt på psykiatrisk afdeling i Odense. Et projekt støttet med i alt seks mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen og Region Syddanmark.

Kjeld Andersen forsætter som professor sit internationale samarbejde, hvor han er en del af gruppen bag RESCueH-programmet, ledet af programdirektør Anette Søgaard Nielsen og professor Bent Nielsen, og som består af fem studier omhandlende alkoholbehandling. 

Kjeld Andersen er forskningsleder af det største af de fem studier, Elderly-studiet, hvor personer som er 60 år eller ældre og med alkoholafhængighed eller skadeligt forbrug af alkohol tilbydes behandling, der er målrettet ældres behov.

Dette projekt foregår i Danmark, Tyskland og USA (New Mexico) hvor der samarbejdes med henholdsvis prof. Gerhard Büehringer og prof. Michael Bogenschutz. Projektet er støttet med 40 millioner kroner fra Lundbeckfonden, SDU og Region Syddanmark og starter i foråret 2014.

Skriv kommentar