Klinisk basisuddannelse på Dronning Ingrids Hospital

Klinisk basisuddannelse på Dronning Ingrids Hospital Dronning Ingrids Hospital svarer på 22 spørgsmål om KBU.

1. Hvilke uddannelsesforløb for KBU-læger har jeres hospital/praksis? (Hvor foregår opholdet, hvor mange pladser, hvilke afdelinger)

Det grønlandske sundhedsvæsen tilbyder KBU-ophold på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Hvert halve år tilbydes to pladser i 6-måneders forløb i intern medicin og pædiatri samt i kirurgi, gynækologi og ortopædkirurgi.

 

2. Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet, eller er der vagter på et satellithospital?

Opholdet finder udelukkende sted på Dronning Ingrids Hospital.

 

3. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital?

Det grønlandske sundhedsvæsen tilbyder en solid klinisk basis, hvor der er en unik mulighed for at prøve kræfter med arbejdet i en anden kultur men hvor dansk er arbejdssproget.

 

4. Hvordan sikrer I jer, at de unge læger kommer godt i gang?

KBU-læger bliver fulgt med tæt supervision, og der er altid en erfaren reservelæge i vagt samtidig med en KBU-læge.

 

5. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?

Ja.

 

6. Hvilken form for karrierevejledning giver I?

KBU-læger tilbydes karrierevejledning i forbindelse med obligatoriske kurser samt i forbindelse med intro-, justerings- og slutsamtaler.

 

7. Er der mulighed for at forske på afdelingen?

Ja.

 

8. Stilles bolig til rådighed? Type, størrelse og husleje?

Der stilles bolig til rådighed; type, størrelse og husleje afhænger af familiestørrelsen, og det anbefales derfor i hvert enkelt tilfælde at kontakte Dronning Ingrids Hospital.

 

9. Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?

Nej.

 

10. Udbetales overarbejde?

Ja.

 

11. Er der ventetid på børnepasning i området? Hvis ja, hvor lang er ventetiden?

Udfordringer med børnepasning er hidtil altid blevet løst.

 

12. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?

Det anbefales at kontakte Lægekredsforeningen for opdaterede informationer.

 

13. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):

Medicinsk område:
38 senge

Kirurgisk område:
54 senge

Intensiv:
4 voksen og 3 børnesenge

Opvågning:
6 senge

Dagkirurgisk:
8 senge

Patienthotel:
65 senge

 

14. Hvor mange aften-/nattevagter er der per måned?

3 – 5 aften-/nattevagter pr. måned.

 

15. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?

Der går min. 4 måneder før en KBU-læge kommer i selvstændig vagt.

 

16. Normeret og reelt antal læger i forvagtlag?

Kirurgisk område har 9 læger i forvagtlag.

Medicinsk område har 8 læger i forvagtlag inkl. basislæger.

 

17. Antal vagtlag?

Normalt for- og bagvagtlag, men når forvagten er en KBU-læge findes der også et mellemvagtlag.

 

18. Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?

Alle vagter, inkl. forvagt, er tilkaldevagter. Dette er muligt pga. den meget korte afstand i Nuuk og fordi alle læger bor tæt på sygehuset.

 

19. Bliver kursusønsker efterkommet?

Der tilbydes obligatoriske kurser og kurser, der afholdes lokalt.

 

20. Er der løn under kurser?

Ja.

 

21. Går yngre læger med hjertestopkalder?

Ja.

 

22. Går yngre læger stuegang?

Ja.

Skriv kommentar