Jørgen Frøkiær

Forskningsoverlæge, dr.med. Jørgen Frøkiær er fra 1. oktober udnævnt til professor i klinisk fysiologi og patofysiologi ved Aarhus Universitet. Arbejdsstedet er Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus.

Jørgen Frøkiærs beskæftiger sig især med, hvordan nyrefunktionen reguleres ved medfødte og erhvervede nyresygdomme.

Jørgen Frøkiær er forskningsoverlæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin og human patofysiologi ved Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Siden 2001 har han været partner i Vand og Salt Centret, der er et af Danmarks Grundforsknings centre ved Aarhus Universitet.

sbn