Jernladyen fra Hovedstaden Det er jo topmålet af manglende empati.

Nattelukningen af seks ud af ti akutmodtagelser i Region Hovedstaden her helt forudsigeligt ført til voldsomt øget arbejdspres på de overlevende sygehuse, som alle – med en enkelt undtagelse – har valgt at køre videre med uændret bemanding.

Derfor skal lægerne klare 50 procent flere patienter end før.

Man kan ikke overraskes over at læger som oplever så voldsomme ændringer i arbejdet brokker sig og bliver bekymrede.

Men det er helt grundløst, mener hovedstadsregionens jernlady, Kirsten Lee:

»Hvis det føles som så stor en belastning, er der noget galt med deres uddannelsesniveau,« siger hun, og det er jo topmålet af manglende empati.

Mens den radikale regionspolitiker nedgør læger, der med rette gør opmærksom på stigende problemer med ventelister og arbejdspres, så kan vi andre undre os over at de initiativer, som regionens politikere har sat i værk for at imødegå det forventede pres på akutmodtagelserne.

Prestigeprojektet er jo en sygeplejerskebetjent telefonlinje som har påtaget sig lægevagtens opgaver med at rådgive patienter med akut behov.

Tydeligvis aflaster linjen ikke just skadestuerne.

Det ligner en fiasko.

Mon ikke det skyldes regionspolitikernes uddannelsesniveau?