IRF går til kamp mod danskernes høje forbrug af opioider

IRF går til kamp mod danskernes høje forbrug af opioider Sundhedsstyrelsens institut for rationel farmakoterapi iværksætter nu en række tiltag, som skal få danskerne og deres læger til at reducere brugen af opioider mod nonmaligne smerter.

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) er bekymret over det fortsat høje forbrug af opioider i Danmark.

I et forsøg på at gøre noget ved det har IRF allieret sig med en række specialister på smerteområdet samt læger og smertepatienter fra primærsektoren om at udvikle en række initiativer, der overordnet kommer til at bestå af en artikelserie om farmakologisk smertebehandling i tidsskriftet Rationel Farmakoterapi, en opdatering af anbefalingerne i Den Nationale Rekommandationsliste vedrørende brug af smertestillende midler samt tilbud om fire kurser i smertebehandling.

Derudover vil IRF i sit arbejde sætte fokus på nonfarmakologiske måder at bekæmpe smerter på.

»Nonfamakologiske tiltag bør for alle patienter med kroniske nonmaligne smertetilstande være en central og integreret del af behandlingen,« skriver IRFs medarbejdere Casper Larsen, Marlene Øhrberg Krag og Simon Tarp i en optaktsartikel til kampagnen, der frisker hukommelsen op med en oversigt over anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer.

»Disse tiltag har til formål at bidrage til bedre fysik, psykisk og social funktion samt forbedring af søvn, også selvom patienten ikke nødvendigvis vil opleve færre smerter,« skriver forfatterne.

Tiltagene kan ifølge forfatterne bl.a. omfatte fysisk træning, psykologiske interventioner som f.eks. kognitiv adfærdsterapi, sygdomsmestring samt patientuddannelse, afspænding og fysioterapi.

De nye tiltag kommer i kølvandet på en kortlægning af danskernes opioidforbrug i 2016. Kortlægningen viste, at forbruget i Danmark er markant højere end i de andre nordiske lande. I 2013 indløste knap en halv million danskere en recept på opioider. Godt en tredjedel af dem var i nonmaligne forløb.

Kommentarer

  1. Patienter med kroniske smerter og højt opioid forbrug skal have hjælp fra eksperter til udtrapning, og det bør vi kunne hjælpe med på de offentlige smerteklinikker. På Friklinikken i Give tilbyder vi denne hjælp hvis motivationen er der.

  2. hm – når NSAID nærmest er blevet gift – så er det vel ikke så underligt at opioidforbruget stiger? måske for meget og fint med støtte fra smerteklinikkerne.

Skriv kommentar