International KOL-guideline udfordrer danske tilskudsregler Længe ventede guidelines for medicinsk behandling af KOL udfordrer danske tilskudsregler på området.

Behandling med langtidsvirkende muskarin antagonister (LAMA) er bedre end langtidsvirkende beta-2-atagonister (LABA) til at forebygge eksacerbationer hos KOL-patienter.

Det fremgår af den nye, såkaldte GOLD-strategi for medicinsk behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. GOLD-guidelines anbefaler LAMA alene som førstevalg til nogle patienter, og ikke som tidligere et valg mellem LABA eller LAMA.

De nye internationale guidelines lægger op til, at farmakologisk behandling af KOL nu i højere grad skræddersys til patientens behov, og baseres på den enkelte patients symptom- og eksacerbationshistorik. Ud fra denne historik klassificeres patienterne i A-B-C-D grupper.

Dette system er fortsat gældende, og hver kategori har sin egen behandlingsalgoritme, som understøtter en mere skræddersyet tilgang, som fokuserer på patientens behov.

Samtidig gør GOLD en kombination af LAMA og LABA til grundstenen i behandlingen af KOL-patienter, hvilket er en signifikant ændring i forhold til tidligere GOLD-guidelines.

Medicintilskudsnævnet fremlagde tidligere på året et nyt forslag til revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod KOL, hvor det blev foreslået at klausulere tilskuddet til en række KOL-lægemidler.

Blandt andre Sundhedsstyrelsen, Dansk Lungemedicinsk Selskab, Apotekerforeningen og Astma-Allergi Danmark kritiserede i deres høringssvar forslaget kraftigt, og anbefalede at afvente den GOLD-strategi, som nu er præsenteret.

Kritikken gik bl.a. på, at det ville koste patienterne unødvendig forvirring og potentielt skadelige medicinskift, hvis Lægemiddelstyrelsen ændrede tilskud for KOL- og astma-midler inden de nye internationale guidelines var klar.

Medicintilskudsnævnet ventes at komme med en indstilling til Lægemiddelstyrelsen ultimo 2016, hvorefter implementeringen af en beslutning vil ske i de fem regioner over de følgende måneder.

Skriv kommentar