iHospital har givet effektivitet og bedre arbejdsmiljø

iHospital har givet effektivitet og bedre arbejdsmiljø Medicinsk Teknologi Vurdering blåstemplert Regionshospitalet Horsens’ it-satsning iHospital. Det giver bl.a. mere effektive arbejdsgange, bedre arbejdsmiljø og højere produktivitet.

Så skulle det være sikkert og vist – fyrtårnet lyser. En ny medicinsk teknologivurdering blåstempler it-værktøjet iHospital på Regionshospitalet Horsens som et fyrtårnsprojekt, der er værd at satse på for andre hospitaler.

På tirsdag præsenterer Region Midtjyllands enhed for mtv og sundhedstjenesteforskning mtv-rapporten, som konkluderer, at iHospital giver mere effektive arbejdsgange, bedre arbejdsmiljø og højere produktivitet. 

IHospital – eller Det Interaktive Hospital – er et it-system, som via store, interaktive fladskærme på afdelingerne understøtter en effektiv og overskuelig afvikling af dagens arbejde. Skærmene giver personalet et overblik over alle patientforløb og medarbejdernes arbejdsopgaver på en måde, som ifølge førsteforfatter Lotte Groth Jensen giver flere gevinster for hospitalet.

»iHospital giver forudsætningerne for en mere effektiv organisering og en bedre kommunikation mellem medarbejderne. Samtidig er der sket en klar produktivitetsstigning i perioden med iHospital, og selv om vi ikke kan give iHospital hele æren, så tyder alt på, at it-systemet har givet en bedre udnyttelse af hospitalets ressourcer,« siger Lotte Groth Jensen.

De fleste har fået bedre overblik
Hun peger på, at den gennemsnitlige tidsudnyttelse på operationsstuerne steg fra 82 pct. til 88 pct. af åbningstiden med indførelsen af iHospital, og at operationsstuer uden it-systemet gennemsnitligt har en 15 pct. lavere udnyttelse af tiden end operationsstuer med iHospital.

64 pct. af de adspurgte medarbejdere svarer i rapporten, at de har fået et bedre overblik over dagens arbejde med iHospital, og medarbejderne roser generelt it-systemet for at skabe mere ro og bedre arbejdsmiljø.

Chatfunktionen, de direkte videotransmissioner fra operationerne og monitoreringen af, hvor medarbejderne befinder sig, formindsker behovet for at ringe sammen og bruge tid på at finde hinanden.

Danmarkshistorie
MTV-rapporten er et stykke moderne danmarkshistorie, fordi det er første gang, man forsøger at bruge mtv-tankegangen til at vurdere, hvorvidt et it-projekt er værd at implementere andre steder i sundhedsvæsenet.

Ideen til rapporten fik Steen Friberg, som er cheflæge på Regionshospitalet Horsens og en af initiativtagerne til iHospital. Han fremhæver, at det i sig selv var et mål at få et it-projekt underkastet en mtv, og at rapporten bekræfter mange af de observationer, som de havde gjort sig under udviklingen af systemet.

»Det er banebrydende, at vi kan få noget ud af en mtv, og rapporten giver en god beskrivelse, som gør det nemmere at implementere systemet andre steder. Vi har ændret meget lidt i vores arbejdsgange, så forbedringerne i produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø kan i høj grad tilskrives iHospital,« siger Steen Friberg.

Han peger dog på, at iHospital kun bliver en succes, hvis hospitalerne tænker godt over, hvorfor de har behov for det.

»Du kan ikke bare køre iHospital af sted i to papkasser og sætte det op på et andet hospital og forvente resultater. Det skal udspringe af et behov for medarbejderne og kræver en mental forberedelse, så man ved, hvad man vil opnå,« siger Steen Friberg.

Første afdeling, som gør forsøget på at kopiere succesen fra Horsens, er hjertemedicinsk afdeling på Skejby Sygehus, som forventer at tage systemet i brug i næste måned.

iHospital skal sælges til andre hospitaler

  • Det Interaktive Hospital bygger på et treårigt forskningsprojekt med deltagelse af Regionshospitalet Horsens, Center for Pervasive Health-care på Aarhus Universitet og Medical Insight (2003-2006).
  • Målet har været at forbedre patientforløb og arbejdsgange ved at give personalet overblik over operationer, patienter og personale på en række interaktive fladskærme, som er centralt placeret på afdelingerne. Skærmene viser live video fra operationerne, og personalet kan kommunikere med hinanden via en chatfunktion.
  • IHospitalet er først taget i brug på de kirurgiske afdelinger i Horsens, men det er nu også blevet udvidet til akutmodtagelsen og flere af de medicinske afdelinger.
  • iHospitalet er i dag kommercialiseret i virksomheden Cetrea, som forsøger at sælge det til andre hospitaler.

Link

Skriv kommentar