Læger har uddelegeret opgaver til hjemmeplejen i hver tredje kommune I hver tredje kommune uddelegerer praktiserende læger opgaver til den kommunale hjemmepleje, viser ny rundspørge. KL ser gerne, at der kommer endnu flere rammedelegationer, hvor det giver mening.

I en tredjedel af landets kommuner er hjemmeplejen efter aftale med de praktiserende læger begyndt at udføre opgaver, som tidligere blev klaret af lægerne.

Det skriver Momentum, der har lavet en rundspørge blandt de kommunale sundhedsforvaltninger, er viser, at 33 pct. af respondenterne har indgået aftaler med en eller flere af kommunens alment praktiserende læger om rammedelegere opgaver, der ellers er forbeholdt læger – f. eks. at give borgere medicin efter behov.

Yderligere 24 pct. af kommunerne forventer at indgå aftale om rammedelegationer inden for det næste halve år, skriver Momentum.

Formanden for regeringens lægedækningsudvalg, Martin Teilmann, synes det er positivt, at hver tredje kommune har indgået aftaler med praktiserende læger om rammedelegationer. Han mener, at det viser, at kommunerne og de praktiserende læger er godt på vej, og han håber, at betydeligt flere vil gøre det fremover.

»At rammedelegationer ikke er mere udbredt i dag hænger blandt andet sammen med traditioner, og fordi det handler om flytning af faggrænser, som altid tager tid. For nogle praktiserende læger vil det være en ny måde at arbejde på, fordi det kræver tæt samarbejde. Men det er nødvendigt, og det er fuldt fagligt forsvarligt at gøre det,« siger Martin Teilmann til Momentum.

Thomas Adelskov (S), borgmester i Odsherred og formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, ser også gerne, at rammedelegationer bliver udbredt til flere kommuner, end det er tilfældet i dag. For det vil gøre det nemmere for kommunerne i det daglige at give borgerne den rette behandling i rette tid og betyde, at borgerne kan blive længere i hjemmet og i sidste ende også undgå unødige indlæggelser.

»Vi vil gerne have flere rammedelegationer, hvor det giver mening. Det betyder jo, at vi kan tilrettelægge vores arbejde mere smidigt til gavn for vores medarbejdere og for borgeren. Men det kræver klare rammer for hjemmesygeplejerskernes arbejde. Der skal være en klar ansvarsfordeling, og det lægelige ansvar skal være entydigt. Hjemmesygeplejersken skal vide, hvem hun skal ringe til i tvivlstilfælde. Og alle parter skal vide, hvem der gør hvad,« siger Thomas Adelskov til Momentum.

Skriv kommentar