Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital får én fælles akutmodtagelse, som bliver alle akutte patienters indgang med direkte adgang til de nødvendige specialister på hospitalet.

Hospitalet samler en række specialer. Det betyder blandt andet, at der bliver etableret en helt nyt kvinde-/barnafdeling.

De kommende nybygninger skal opføres som lavt byggeri og skal indgå i helheden, så hospitalets tilknytning til de grønne omgivelser bevares.

Kortsigtet hospitalsplan (1.547 mia. kr.)

 • Ny akutmodtagelse med integreret lægevagt og observationsstuer
 • Bygning af kvinde/barn bygning (5. sengebygning)
 • Ny indgang
 • Udvidelse og påbegyndelse af renovering af ambulatorieetagen
 • Konvertering af fire-sengsstuer til en- og tosengsstuer med badeværelser i udvalgte sengeafsnit

Langsigtet visionsplan (3.191 mia. kr. inkl. hospitalsplanen)

 • Fortsat omlægning og effektivisering af ambulatorierne
 • Fortsat ombygning af sengestuer til en- og tosengsstuer med badeværelser
 • En ny bygning hvor forskning og undervisning samles
 • Hospitalet får et patienthotel med 50 senge. Patienter, der kan klare sig selv under en indlæggelse, får mulighed for at bo på patienthotellet.
 • Etablering af helikopterlandingsplads
 • Nyt kapel, sengetransportanlæg, udvidelse af laboratorierne og servicefunktioner

Plan og vision Hvidovre Hospital

Skriv kommentar