Hovedstaden skruer op for kommunikationen

Hovedstaden skruer op for kommunikationen Margrethe Lyngs Mortensen skal stå i spidsen for en ny kommunikationspolitik i Region Hovedstaden.

Regionsrådet i Hovedstaden har vedtaget, der skal sikre større åbenhed og bedre kommunikation med patienter, pårørende, borgere, medarbejdere og offentligheden. Derudover er det målet, at borgerne og de ansatte skal inddrages mere i de regionale beslutninger og prioriteringer.

Værdierne i den nye kommunikationspolitik er derfor åbenhed, troværdighed, menneskelighed, og at regionen er på forkant.

»Den røde tråd i kommunikationspolitikken er, at vi skal fokusere på mennesket i stedet for systemet, så vi bliver opfattet, som det vi er, nemlig dedikerede ansatte, der tager sig af mennesker,« siger regionsdirektør Helle Ulrichsen.

Den nye kommunikationspolitik skal nu udmøntes i konkrete handlingsplaner både på regionalt niveau og på de enkelte hospitaler og virksomheder, og den skal gennemsyre alt lige fra information og breve til patienter – over pjecer og annoncer til borgere og pårørende – til dialog med de ansatte.

Pressepolitikken skal også hjælpe regionens ansatte til at forstå deres rolle og muligheder over for pressen.

»Det er vigtigt, at både medarbejdere og ledere har modet til at have synspunkter, men også at de forstår rammerne for deres synspunkter, rammer som er bestemt af regionsrådspolitikerne,« siger Helle Ulrichsen.

Konkret betyder den nye kommunikationspolitik også, at kommunikationsstaben i Region Hovedstaden omstruktureres.

Margrethe Lyngs Mortensen, der 1. november sidste år blev ansat som pressechef, vil fremover være ansat i en nyoprettet stilling som kommunikationsdirektør, hvor hun skal styrke kommunikationen og forholdet til pressen. Hun har tidligere været kommunikationsdirektør i Region Syddanmark og hos NCC Construction Danmark, ligesom hun har haft sin egen konsulentvirksomhed.

Desuden bliver Kommunikationsstaben i Region Hovedstaden organiseret i en ny struktur med tre nye enhedschefer:

  • Enhedschef for projekter: Linda Bang Jessen
  • Enhedschef for web: Lisbeth Willemoes Larsen
  • Enhedschef for presse: Claus Bøggild