Hovedstaden og Sjælland skaber fælles patientjournal for Østdanmark De to østdanske regioner er enige om at sende ny it-sundhedsplatform i fælles udbud.

Region Hovedstaden og Region Sjælland er klar til at bruge et tre-cifret millionbeløb på indkøb af et fælles indkøb et elektronisk patientjournalsystem.

Den nye it-sundhedsplatform skal erstatte de væsentligste dele i de kliniske it-systemer  de to regioenr og skabe et grundlag for en fælles patientjournal for hele Østdanmark. Det nye epj-system

 kommer i pilotdrift i 2014 i Region Hovedstaden og forventes taget i brug primo 2015 i hele Region Sjælland og løbende frem mod ultimo 2016 i resten af Region Hovedstaden.

Systemet vil omfatte patientadministration, notatskrivning, medicinering, planlægning og booking, bestilling og svar samt opslag i andre kliniske systemer, eksempelvis laboratorie- og røntgensystemer. Systemet vil naturligvis understøtte alle nationale udvekslingsstandarder, fx e-journalen, skriver de to regioner i en fælles pressemeddelelse.

»Det er kun naturligt, at vi går sammen om et så ambitiøst projekt, fordi begge regioner stod foran de samme udfordringer med et udbud med de samme funktionaliteter,« siger Lars Onsberg Henriksen, koncerndirektør iRegion Sjælland.

De to regioner forventer, at it-Sundhedsplatformen vil understøtte arbejdsgangene i sundhedsvæsenet i hele Østdanmark med nye muligheder for tværsektorielt samarbejde, kommunikation og patientinddragelse og vil bringe sygehusvæsenet i begge regioner op på en meget høj it-standard.

»Med It-Sundhedsplatformen er vi bedre rustet til de fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet. Vi har i disse år stort fokus på at gøre regionen både organisatorisk og teknisk klar til den moderne patientbehandling, som vi vil få med It-Sundhedsplatformen, hvor patienten i større grad inddrages,« siger Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden.

 

Skriv kommentar