Horisontsammensmeltning, tak Man kan ikke just påstå, at julefreden er ved at sænke sig over sundhedsvæsenet, snarere tværtimod.

Den tyske filosof Hans-Georg Gadamar har et begreb som han kalder ‘horisontsammensmeltning’. Det betyder, at man mødes, udveksler erfaringer og derefter får en fælles forståelse af virkeligheden.

Man kan ikke just påstå, at julefreden er ved at sænke sig over sundhedsvæsenet, snarere tværtimod. Efter at klinikchef Morten Hedegaard fra Rigshospitalet valgte at rejse fra sin stilling på grund af manglende ressourcer, er der kommet alle hånde tal og meninger på bordet. Jeg vil her komme med en deklaration.

Jeg kender Morten Hedegaard som en ualmindelig sympatisk og samvittighedsfuld læge. Ingen kan påstå, at Morten løber med en halv vind eller er ude på at mele sin egen kage. Derfor er det ikke underligt, at fødeområdet får stor opmærksomhed for tiden. Men det er ikke nyt.

Problemerne har været rejst i årevis, og sidste år blev der fra Folketinget givet 50 mio. kr. Derfor kan man ikke undre sig over, at mange politikere er uforstående over for problemerne. At samme politikere har stillet krav om effektiviseringer, synes glemt. Når der samtidig florerer tal, der viser, at antal fødsler per jordemoder har været jævnt faldende over de sidste år, bliver konflikten mellem de sundhedsfaglige på den ene side og politikere, debattører og chefredaktører på den anden side optrappet.

Nu er der per definition ikke nødvendigvis noget galt med konflikt, men i denne situation er konflikten kritisk.

Kritisk, fordi konflikten skaber store frustrationer på begge sider. Alle har simpelthen hver sin virkelighed. Personalet og de faglige organisationer mener simpelthen ikke, at modparten forstår deres virkelighed. Modparten er overbevist om, at det er ‘klynk’, og at der er ressourcer nok. Der skal bare ryddes ud i dokumentation og ansættes ordentlige ledere. Så går det alt sammen helt fint. Horisonterne er langt fra hinanden.

Ældre Sagen har gennemskuet melodien om dokumentation og ledelse. Direktør Bjarne Hastrup er ude med, at man godt nok kan få en lille gevinst af mindre bureaukrati, men der skal penge på bordet. Det samme synspunkt har de faglige organisationer i hele den offentlige sektor. Penge på bordet er løsningen. Politikerne fra regeringssiden siger på den anden side, at penge er ikke alt.

Der har været sparekrav og krav om effektiviseringer lige så lang tid, som jeg har været leder. Der er desværre ikke udsigt til, at hverken sygehuse, daginstitutioner eller ældreforsorgen får tilført flere penge i forhold til øgningen af opgaverne, tværtimod. Uafhængigt af hvilken farve regeringen har. Det vil nemlig kræve skatteforhøjelse.

Det haster med at opnå horisontsammensmeltning. At vi får et fælles billede af virkeligheden. Den måde, specielt økonomerne beskriver den offentlige sektor på, er alt for upræcis. Hvordan det skal ske, har jeg ingen frisk løsning på. Men noget skal ske. Alternativet er skræmmende.

God jul og godt nytår til alle.

Skriv kommentar