Hjertepatienter skal også tilbydes palliation Døende hjertepatienter får ikke tilbudt lindrende behandling i samme grad som eksempelvis cancerpatienter. I et nyt holdningspapir sætter Dansk Cardiologisk Selskab fokus på hjertepatienters behov for palliation.  

Selvom patienter med hjertesvigt lever deres sidste tid med betydelige fysiske, psykiske og eksistentielle problemer, og ofte har en dårligere prognose end mange cancerpatienter, mangler der både organisering og viden i forhold til den palliative indsats over for hjertesvigtpatienter i Danmark.

Det slår Dansk Cardiologisk Selskab fast i et holdningspapir udarbejdet i samarbejde med eksperter fra relevante specialer bredt repræsenteret i landet.

Formand for arbejdsgruppen, overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling på Vejle Sygehus, Vibeke Brogaard Hansen, mener, at det er på tide, at kardiologer får fokus på de mange hjertepatienter, der trods intensiv behandling ender med at dø af deres hjertesygdom.

»Det er enormt vigtigt, at vi som kardiologer bliver mere opmærksomme på at tilbyde vores patienter en målrettet palliativ indsats, og at tilbuddene er til stede lokalt på de enkelte hjerteafdelinger med varetagelse af dedikerede nøglepersoner. Patienter og pårørende skal vide, at de kan få hjælp via en palliativ indsats i den sidste tid og føle sig trygge. Hjertepatienter skal have de samme muligheder og tilbud som andre patientgrupper med kort restlevetid,« siger Vibeke Brogaard Hansen.

Vibeke Brogaard Hansen
Vibeke Brogaard Hansen

Antallet af dødsfald, som skyldes hjerte-kar-sygdom, er ifølge Hjerteforeningen halveret fra 1995 til 2014, men flere end 466.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom, og mange dør fortsat af en hjertesygdom.

»Vi har ikke haft det nødvendige fokus på det her før, og vi må erkende, at vi har nok også været lidt langsomme i optrækket sammenlignet med andre specialer. Vi er som kardiologer uddannet til at være behandlings-aktive og livreddende. Men selvom vi følger guidelines med intensiv, aktiv behandling i eksempelvis Hjertesvigtsklinikkerne i Danmark, ved vi, at omkring 10 pct. med diagnosen hjertesvigt er døde inden for et år,« siger Vibeke Brogaard Hansen.

Tallet er faldende, men fortsat højt og på linje med de alvorligste kræftsygdomme, fortæller hun.

Sundhedsstyrelsen udarbejdede helt tilbage i 2011 retningslinjer for palliation og opfordrede alle specialer udover onkologien at udarbejde retningslinjer for indsatsen. Siden har Dansk Lungemedicinsk Selskab og Dansk Nefrologisk Selskab, og nu også Dansk Cardiologisk Selskab publiceret anbefalinger.

Vi kan lære af de andre

Arbejdsgruppen kommer med bud på, hvilke patienter, der skal tilbydes palliative tiltag samt, hvornår det bør ske i forløbet. Det anbefales, at indsatsen organiseres med nøglepersoner på de hjertemedicinske afdelinger, og at man arbejder tæt sammen med for eksempel et Palliativt Team og andre faggrupper.

Målet er, at uddannelse i evidensbaseret palliation i fremtiden skal være en helt naturlig del af den kardiologiske indsats.

»Vi hjertelæger kan det hele, men her må vi bare acceptere, at vi må støtte os til andre specialer.«
– Vibeke Brogaard Hansen

»Holdningspapiret har fået overvældende positiv respons fra hjerteafdelingerne i landet: ‘Nu SKAL vi i gang’, siger de fleste. Vi skal selvfølgelig være lige så professionelle for vores døende patienter og forsøge at forebygge og lindre som andre specialer med kroniske sygdomme og høj mortalitetsrate,« siger hun.

Og netop sparringen med eksperter i palliation har været nyttig til at få indsigt i alt fra medicin-reduktion til sorgstøtte i den terminale fase, fortæller Vibeke Brogaard Hansen.

»Vi hjertelæger kan det hele, men her må vi bare acceptere, at vi må støtte os til andre specialer. Palliation handler nemlig også om at håndtere fysiske, psykiske, psykosociale og nogle gange religiøse aspekter. Derfor har det været enormt lærerigt at arbejde sammen med folk, der har haft fokus på det i meget længere tid end os,« siger hun.

I Vejle har man erfaring med øget fokus på palliation siden 2012. Man har bl.a. givet ‘åben indlæggelse’ til relevante patienter, så hjertepatienter kan blive indlagt direkte uanset tidspunkt på døgnet ved behov og uden involvering af andre læger, som ikke kender dem.

Inden det tætte samarbejde med Palliativt Team, kendte personalet i Palliativt Team eller på de lokale Hospice stort set ikke til hjertepatienterne, men det er ændret nu.

»Vi har det sidste år lavet audit på patienter og pårørende og har fået rigtig flot respons. Blandt andet har vi førhen haft den opfattelse, at de fleste gerne ville dø derhjemme, men vi fandt ved samtalerne ud af, at rigtig mange faktisk ender med gerne at ville dø herinde ved os – tilknyttet det team, som de kender og føler sig trygge ved. Jeg føler, at jeg som læge virkelig kan gøre en forskel for den enkelte patient ved at være tilknyttet som nøgleperson, når der er uafvendeligt døende patienter, og det er livsbekræftende på en anden måde end at redde liv,« siger Vibeke Brogaard Hansen.

Hjerteforeningen støtter op om initiativet.

»Døende hjertepatienter er ikke vigtigere end andre patienter, der er ved at miste livet på grund af sygdom. Men de er lige så vigtige. Derfor er det bydende nødvendigt, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om palliation også bliver efterlevet, når det gælder hjertepatienter,« siger Hjerteforeningens formand, ledende overlæge, ph.d. Anne Kaltoft.

Skriv kommentar