Hjertelig konkurrence mellem Aarhus og Rigshospitalet

Hjertelig konkurrence mellem Aarhus og Rigshospitalet Hjertebehandlingen er i store træk kendetegnet ved et godt fagligt samarbejde, som ikke kun gavner afdelingerne på de store hospitaler – også de mindre afdelinger, der klarer sig virkelig godt.

Region Syddanmark valgte side, da regionen i den tidlige sommer indgik en samarbejdsaftale om højtspecialiserede behandlinger med Region Hovedstaden.

Nu har også fagfolk bekendt kulør og hælder ligeledes til Region Hovedstaden. I hvert fald når det kommer til at skulle placere landets bedste thoraxkirurgiske afdeling.

For første gang i al den tid, kåringen af Danmarks Bedste Hospital har fundet sted, vinder Rigshospitalet æren af at være de bedste til thoraxkirurgi. Og når det skyldes fagfolkenes tilkendegivelser, er det, fordi det i år – ligesom sidste år – bliver afgjort af læserafstemningerne i undersøgelsen.

For ser man på behandlingsresultaterne og patienttilfredsheden, står det klart, at både Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet klarer sig fremragende.

Region Syddanmark foretrak Rigshospitalet af hensyn til de udviklingsmuligheder, der ligger i et samarbejde der, forklarer Jens Elkjær, sundhedsdirektør i Region Syddanmark.

»Vores vurdering er, at der er størst potentiale, der kan forløses på Rigshospitalet. Det gælder også i forhold til at gøre sig gældende rent internationalt,« siger Jens Elkjær.

Aftalen indebærer ikke, at Region Syddanmark automatisk sender alle deres højtspecialiserede patienter til Rigshospitalet, som det mange steder er blevet fremlagt, men at Odense Universitetshospital og Rigshospitalet indgår en række formaliserede samarbejder, som det fremgår af specialeplanen.

»Hvis en behandling kun skal ligge et sted, så nytter det ikke, at vi er tre universitetshospitaler, der kæmper om de samme behandlinger. Det sli- der vi hinanden ned på. Danmark er alt for småt til konkurrence på områder med meget få patienter, og der bør vi i stedet samle den faglige udvikling, og det gør vi med dette samarbejde,« siger Jens Elkjær og understreger, at samarbejdet ingenlunde er eksklusivt, og at Aarhus Universitetshospital er meget velkomment.

‘Vi bruger hinanden’
På Aarhus Universitetshospital medgiver ledende overlæge på hjerte-lunge-karkirugisk afdeling, Lars Ilkjær, at der er konkurrence mellem Rigshospitalet og Aarhus, men han kalder det ‘friendly competition’ og vurderer, at de to hospitaler i stigende grad bruger hinanden som faglige sparringspartnere og second opinion.

»Vi er begyndt at kontakte de kolleger, der sidder med netop det specifikke område, vi har spørgsmål til, når der kommer en patient, hvor vi er i tvivl om behandlingen. Nogle gange har de andre erfaringer end os, og andre gange har vi nogle erfaringer, de kan bruge,« siger Lars Ilkjær.

Det er især brugbart, når det drejer sig om patienter, der er villige til at kaste mange penge efter en behandling i udlandet, hvis det vurderes, at de ikke kan blive opereret.

»I de tilfælde er det rart at kunne sige, at vi har vendt det med vores kolleger i København, og de er af samme mening som os,« siger Lars Ilkjær.

Det er klinikchef på thoraxkirurgisk klinik på Rigshospitalet, Peter Skov Olsen, enig i.

»Vi har et tæt og godt samarbejde. Selvfølgelig er der altid diskussioner, men det ville være helt anderledes, hvis der var tale om et offentligt og et privat sygehus. Vi kender hinanden og er uddan- net hos hinanden,« siger Peter Skov Olsen, der selv er uddannet på Skejby.

Når der er tale om konkurrence hospitalerne imellem, skyldes det mere de politiske udmeldinger, der kommer, siger han.

»Der er en række politiske og administrative afgørelser, som vi slet ikke er inde i. Vi er optaget af at udrede, operere og behandle. Og det er det, vi er gode til.«

Peter Skov Olsen er meget tilfreds med den måde, thoraxkirurgien er organiseret på i hoved- staden i dag.

»Når vi sammenligner os med andre registre i verden og renser tallene, så patienterne ligner hinanden, klarer vi os rigtig godt. Og især er vi gode til at følge op på patienterne.«

Forskningen driver behandlingen fremad
Ser man ud over hjertebehandlingen som helhed, er der god grund til at glædes. For den virkelig gode behandling begrænser sig ikke til de store hospitaler.

Landets bedste karkirurgiske afdeling ligger i Viborg, og nogle af de bedste kardiologiske afdelinger ligger på Gentofte og i Herlev.

Flere steder fremhæver man opprioriteringen af forskningen som en afgørende faktor for, at den kliniske behandling ligger i top.

»Vi har de seneste seks-syv år arbejdet meget målrettet inden for forskningen. Det har resulteret i oprettelsen af to professorater, seks til otte ph.d.er hvert år og mere end 100 publikationer årligt. Den udvikling har trukket afde- lingen frem,« siger Jan Kyst Madsen, kardiologisk afdeling på Gentofte Hospital.