Her er de 100 mest magtfulde personer i den danske sundhedssektor

Her er de 100 mest magtfulde personer i den danske sundhedssektor Dagens Medicins Magtpanel har i år vurderet 311 af de mest indflydelsesrige personer i sundhedssektoren, og vi bringer listen med de 100, som fik højest magtscore

Dagens Medicins Magtpanel har i 2016 vurderet 311 af de mest indflydelsesrige personer i sundhedssektoren, og vi bringer listen med de 100, som fik højest magtscore.

Aktørerne er vurderet i den stilling, de beklæder netop nu (panelet har svaret i april 2016), og paneldeltagerne har ikke kunnet give sig selv point — eller personer tæt på, hvor de har følt sig inhabile.

Sundhedspersonerne er vurderet på en skala fra et til fem (hvor fem er bedst) på i alt seks områder eller parametre.

Magtpanelet har vurderet vigtigheden af hver enkelt parameter, som er omregnet til en samlet vægtning af områdernes vigtighed for at kunne kåre sundhedssektorens mest magtfulde.

Vinderen er personen med den højeste gennemsnitlige vurdering fra de 12 personer i Magtpanelet.

De seks parametre er:

Formel position (vægter 18 pct.)
I hvor høj grad giver personens stilling mu- lighed for at præge sundhedssektoren?

Egen indsats (17 pct.)
Hvor hårdt arbejder personen på at sikre sig selv og sin organisation indflydelse?

Faglig dygtighed (14 pct.)
Hvor dygtig er personen til sit fag?

Personligt netværk (15 pct.)
Hvor stort er personens netværk, som vedkommende kan bruge i sit arbejde?

Gennemslagskraft i offentligheden (17 pct.)
Hvor nemt har personen ved at trænge igennem i debatten og i medierne?

Samlet vurdering (19 pct.)
En overordnet, samlet vurdering af de fem foregående faktorer.

Dagens Medicin har bearbejdet Magtpanelets stemmer, og i de tilfælde, hvor en persons placering — positiv såvel som negativ — har skilt sig opsigtsvækkende ud, har Magtpanelet fået mulighed for at genbedømme personen.

Dagens Medicin har skrevet og redigeret alt uden at involvere panelet.

Magtlisten bliver offentliggjort ved Folkemødet på Bornholm 17. juni 2016, hvor Dagens Medicin i samarbejde med Effector står bag Sundhedsparlamentet.

 

 

Personerne er vurderet på en skala fra et til fem (hvor fem er bedst).

 

Skriv kommentar