Her afprøver de fremtidens supersygehus

Her afprøver de fremtidens supersygehus I et 600 m2 stort lokale samarbejder rådgivere og brugere om at afprøve rum og funktioner, der skal findes på Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Også mere usynlige funktioner som rengøring af skoper bliver testet for at skabe.

14 mennesker står i et rum med halve vægge og ser koncentreret på nogle hvide streger på bordet foran sig.

Det er ikke et studium i moderne kunst, men en afprøvning af, hvordan fremtidens skopvask skal foregå. Testcentret DNU Design Lab giver mulighed for i størrelsesforholdet 1:1 at afprøve rum og funktioner, der skal findes på Det Nye Universitetshospital (DNU) i Aarhus. 

Dagens test handler om rengøring af skoper, der bruges til at undersøge patienters urinveje, mavesække, endetarme mv. 

Det vil nok være en overdrivelse at kalde testcentrets kulisseprægede faciliteter for kunst, men koblingen til kreative udfoldelser er ikke helt ved siden af. Arbejdsmiljøkonsulent i Projektafdelingen DNU, Katrine von Schimmelmann, sammenligner det 600 m2 store lokale med en gymnastiksal, der opfordrer til fri leg. Fantasien er da også et afgørende redskab i afprøvningen af arbejdsprocesserne på fremtidens hospital i Aarhus. I dagens test af skopvask består en opvaskemaskine af en trækasse og en vask af fire hvide streger på et bord. 

»Er der nogen grund til, at vasken er så lang?” spørger afdelingssygeplejerske på lungemedicinsk ambulatorium, Lotte Bloch Christensen, mens hun med bevægelser, som er en pantomime værdig, sætter en imaginær bakke skoper ned i ’vasken’.

»Jeg synes ikke, den kan være mindre,« siger en anden sygeplejerske og henviser til, at nogle skoper er længere end dem, de bruger på lungemedicinsk. 

»Jeg har lige et spørgsmål: Åbner døren til elevatoren ud eller ind?« spørger en tredje sygeplejerske.

»Hvad vil være bedst?« spørger arbejdsmiljørådgiver fra Rådgivergruppen DNU I/S, Mikkel B. Pedersen tilbage.

Faggrupperne mødes
Fem sygeplejersker, otte repræsentanter fra rådgivergruppen og projektleder fra projektafdelingen, Merete Bech Bennetsen, kommer lige fra det første brugermøde om skopvaskens fremtid på DNU. Rådgivergruppen består af to funktionsplanlæggere, to arkitekter, to ingeniører, en arbejdsmiljøkonsulent og en udstyrsrådgiver.

På mødet har brugerne diskuteret rådgivergruppens dispositionsforslag til rummet, hvor skopvasken skal foregå. Det er et såkaldt unikrum, hvor indretningen fastlægges for det enkelte rum i modsætning til standardrum, for eksempel sengestuer.

Indretningen af unikrum er et puslespil med mange brikker, hvor brugerne tages med på råd for at sikre den mest hensigtsmæssige og effektive udnyttelse af kapaciteterne. Forskellige faggruppers ønsker og krav skal kobles med de pladsmæssige og økonomiske vilkår, som byggerierne er underlagt. 

Kommunikationschef for projektafdelingen for DNU, Lotte Søgaard, kalder arbejdet i Design Lab en tilnærmelse til nye arbejdsprocesser, hvor faggrupper skal arbejde sammen på tværs af faggrænser.

»Fusionen af de forskellige afdelinger sker i Design Lab. Her lærer deltagerne hinanden at kende og er i fællesskab med til at afgøre ting om deres fælles fremtid,« siger Lotte Søgaard og fortæller, at der er mere løs snak, og at deltagerne tør mere, når de mødes i Design Lab, end når de mødes under mere traditionelle former. 

Kodeordet er ’plads’
»Er en meter at arbejde på nok?« spørger Mikkel B. Pedersen og kigger på tegningen foran sig. Arkitekt og tømrer Michael Høncke, som står for at stille testrummene op, lægger målestokken på bordet.

’Plads’ er et af de ord, der ofte høres i diskussionen af det nye sygehusbyggeri i Aarhus. Der bliver kigget på, om man kan gøre rummene mindre, undvære et skab eller på anden måde spare plads. Erfaringen er nemlig, at der ofte bliver efterspørgsel på areal, i takt med at sundhedsområdet udvikler sig. Som Lotte Søgaard udtrykker det: »Vi er hele tiden på jagt efter penge og kvadratmeter.«

I dag foregår skopvask rundt omkring på de forskellige afdelinger. På det nye sygehus skal skopvasken samles ét sted i en såkaldt skopenhed i abdominalcentret. Herudover er en overvejelse, at serviceassistenter skal stå for rengøringen af skoperne frem for sygeplejersker. Det synes afdelingssygeplejerske Lotte Bloch Christensen er en god idé.

»Sygeplejersker skal lave sygeplejerskeopgaver. Hvis serviceassistenterne bliver lært op og uddannet til at vaske skoper, kan det lige så godt være dem, der gør det,« siger hun.

Positiv medinddragelse
Formålet med at afprøve skopvasken i Design Lab er, at både de logistiske, hygiejnemæssige og ikke mindst de arbejdsmiljømæssige rammer omkring skopvasken på DNU skal være i orden. Rengøring af skoperne er et fysisk hårdt arbejde, og Lotte Bloch Christensen stiller spørgsmålstegn ved, om arbejdsgangene i de nye planer i tilstrækkelig grad tilgodeser arbejdsglidning.

»Jeg tror, det bliver meget hårdt arbejde at stå udelukkende med denne her opgave, både at vaske skoperne og at gå i fast rutefart mellem afdelingerne. Jeg mener, at man bør lave arbejdsglidning med mange forskellige arbejdsgange. Ellers slider man personalet op.«

Hun tror dog på, der bliver fundet en løsning på problematikken, blandt andet fordi brugerne hele tiden tages med på råd. Den oplevelse tilslutter Ruth Fuursted sig. Begge sygeplejersker synes, det fungerer godt med afprøvningerne i Design Lab.

»Vi får rigtig meget ud af det, fordi det giver rumfornemmelse. På en tegning står der godt nok, at der er så og så mange meter, men det er svært at forholde sig til. Det er meget lettere at forstå på denne her måde. Det blev for eksempel tydeligt, da vi så vaskene her, at det ikke fungerede,« siger Ruth Fuursted.

Klar til næste test
Sygeplejerskerne og rådgiverne går ud af rummet med de halve vægge og stiller sig i en rundkreds om en optegnet firkant på gulvet. Her står de usynlige pakkeborde. Parallellen til Lars von Triers ’Dogville’ ligger ligefor, men her er ingen neurotisk instruktør. 

Efter en kort snak om pakkebordenes areal er den fri leg ovre. Nu vil forskellige forslag blive sendt ud med mail, og brugerne opfordres til at komme med input inden næste brugermøde den 1. november. Her skal der blandt ande drøftes forslag til et såkaldt RumFunktionsProgram og udstyrsliste. 

Sygeplejerskerne og rådgiverne går småsnakkende ud af rummet og efterlader Michael Høncke og hans pløkhammer til arbejdet med at pille væggene ned, så de er klar til at blive stillet op til næste test af fremtidens hospital.