Henning Bundgaard Dr.med. Henning Bundgaard er ansat som overlæge på Medicinsk klinik B, Hjertecenter, Rigshospitalet.

Henning Bundgaard speciallæge i intern medicin og kommer fra en stilling som afdelingslæge samme sted.