Heine Høi Hansen er død

Heine Høi Hansen er død Professor, overlæge, dr. med. Heine Høi Hansen er død efter længere tids sygdom, 73 år gammel.

Heine Høi Hansen var speciallæge i intern medicin fra 1974, og var det meste af karrieren aktiv inden for onkologien, hvor han efter at have specialiseret sig i USA blev en af pionererne inden for den medicinske kræftbehandling i Danmark.

Han var i sin karriere blandt andet ansat som overlæge på Finsensinstituttet, hvor han – efter nogle år på først Bispebjerg Hospital og sidenhen centralsygehusene i Næstved og Hillerød – også blev administrerende overlæge i 1989 og fra 1994 direktør.

Her var han indtil 1996, hvor kræftafdelingerne i Østdanmark oprettede Sammenslutningen af Kræftafdelinger, SKA, som samler viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsenet og offentligheden.

Heine Høi Hansen blev udnævnt til lægelig leder i sammenslutningen, hvor han fortsatte frem til sin død, 16. september 2011.

I løbet af sin karriere besad Heine Høi Hansen formandsposter i både danske og internationale faglige selskaber – blandt andre Dansk Selskab for Cancerforskning, Dansk Selskab for Medicinsk Onkologi, European Society of Oncology og International Association for the Study of Lung Cancer – og flere videnskabelige selskaber har belønnet hans indsats inden for kræftområdet med æresmedlemsskaber, ligesom han også modtog adskillige hæderpriser, herunder Hagedorn-prisen i 2003, der gives som belønning for en fremragende videnskabelig indsats inden for et område af intern medicin.

Samme år fik Heine Høi Hansen igen mulighed for at sætte sit aftryk på kræftbehandlingen herhjemme, da han sammen med Hans von der Maase blev bedt om at give behandlingen i Danmark et kritisk serviceeftersyn.

Det gav en plads i Sundhedsstyrelsens såkaldte second opinion-udvalg, som undersøger om der findes behandling – herunder eksperimentel behandling – andre steder i Danmark eller i udlandet, som eventuelt vil kunne gavne danske kræftpatienter.

Og selvom second opinion-udvalget i starten mødte modstand, så er der i dag solid anerkendelse af udvalgets arbejde,  og flere af de udenlandske behandlinger, som Heine Høi Hansen via sin plads i second opinion-udvalget har været med til at anbefale, er efterfølgende blev introduceret på danske hospitaler.

Heine Høi Hansen gav sit sidste store interview med Dagens Medicin i 2008, hvor han sammen med Hans von der Maase fortalte om second opinion-udvalgets første fem år.

Heine Høi Hansen bliver begravet fra Søllerød Kirke torsdag den 22. september 2011 kl. 13.00.