Aarhus får første professor i akutmedicin

Aarhus får første professor i akutmedicin Dr. med., ph.d. Hans Kirkegaard, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, er tiltrådt som den første kliniske professor i akutmedicin i Aarhus. 

Professoratet er det ene af i alt tre nye ‘Tryg-professorater’ i akutmedicin i Danmark, hvor akutmedicin ikke tidligere er blevet set som et selvstændigt fagområde.

Det akutmedicinske område spænder fra akutte henvendelser til praktiserende læger over indsatsen i ambulancer til behandling på hospitalernes akutmodtagelser.

Den nyudnævnte professor skal blandt andet forske i at sikre koordination, videnudveksling og sammenhæng for patienterne på det akutmedicinske område, som for tiden undergår store forandringer, idet der fremover bliver færre akutmodtagelser, mens der opgraderes på den præhospitale indsats med flere akutlægebiler og helikopterordninger.

I professoratet, der er sponsoreret af TrygFonden, skal Hans Kirkegaard desuden stå i spidsen for det relativt nyoprettede Center for Akutforskning ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Hans Kirkegaard har de sidste 12 år været overlæge på anæstesiologisk-intensiv afdeling I på Aarhus Universitetshospital, Skejby, heraf en periode som ledende overlæge.

Han har tidligere forsket i muskelrelakserende stoffer og deres anvendelse i akutte situationer. Efter at han i 2005 forsvarede sin doktordisputats om anvendelse og monitorering af neuromuskulært blokerende stoffer, har hans forskning dog primært handlet om det akutte område, bl.a. behandling med metoder til nedkøling af hjertestoppatienter og anvendelse af nedkøling under operationer. Også i arbejdet som anæstesiolog har han arbejdet med akutmedicinske patienter på blandt andet intensivafdelingen, operationsgangen og skadestuen.

I en årrække har han været formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

De senere år har han været bestyrelsesmedlem i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber. Her har han blandt andet være med til at definere akutmedicin som et selvstændigt fagområde, og bidraget afgørende til, at fagområdet nu er anerkendt og implementeret i lægers uddannelsesforløb i Region Midt- og Nordjylland.

Hans Kirkegaard er forfatter til en lang række videnskabelige artikler, heraf en stor del i prestigefulde internationale tidsskrifter.

Også på undervisningssiden har han været aktiv som vejleder for en række forskerstuderende og gennem en årrække undervist på den såkaldte akutuge for medicinstuderende på Aarhus Universitet.

Hans Kirkegaard, der er student fra Svendborg Statsgymnasium, fik i 1981den lægevidenskabelige embedseksamen fra Odense Universitet.

Inden han i 1998 kom til det daværende Skejby Sygehus, har han arbejdet ved blandt andet Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Esbjerg Sygehus. Han har også igennem 1½ år været gæsteprofessor ved University of California, San Francisco.