Guide til unge læger: Sådan finder du den bedste KBU-stilling Medicinstuderende, som bliver læger til vinter, skal til at søge KBU-forløb. Dagens Medicin bringer en stor guide.

6-700 medicinstuderende går i disse dage rundt med bæven i maven – i næste uge får de nemlig meddelelse om lodtrækningsnummeret til valg af KBU-forløb.

Et nummer, som kan være afgørende i kampen for at få det forløb, som geografisk og fagligt er et ønskeforløb, for jo lavere nummeret er, jo mere ret har man til at vælge først.

80 pct. af forløbene består af et halvt år på en hospitalsafdeling og et halvt år i en praksis. De resterende 20 pct. består af to halvårlige ophold på to hospitalsafdelinger.

Forløbene vælges på den hjemmeside, som hedder basislaege.dk.

Fredag 14. oktober åbner basislaege.dk for gennemsyn af KBU-forløbene, og 17. oktober skal de kommende læger vælge mellem de mange forløb – sidste gang var der 640 forløb.  Men allerede nu kan man i Dagens Medicins KBU-guide se hvilke tilbud, de forskellige hospitaler vil få.

KBU-guiden kan hjælpe med at finde rundt i tilbuddene, for vi har bedt landets hospitaler svare på 22 spørgsmål om bl.a. introforløb, vagtforhold, lønforhold og boligforhold:

 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres sygehuse/afdelinger?
 2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres sygehus?
 3. Hvad gør I for at sørge for, at KBU’erne kommer godt i gang på afdelingen?
 4. Foregår basisforløbet udelukkende på sygehuset, eller er der vagter på et satellitsygehus?
 5. Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?
 6. Udbetales overarbejde?
 7. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):
 8. Stilles bolig til rådighed? Type, størrelse og husleje?
 9. Ventetid på børnepasning i området?
 10. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?
 11. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?
 12. Normeret og reelt antal læger i forvagtlag?
 13. Antal vagtlag?
 14. Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?
 15. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?
 16. Hvilken form for karrierevejledning giver I?
 17. Bliver kursusønsker efterkommet?
 18. Er der løn under kurser?
 19. Er der mulighed for at forske på afdelingen?
 20. Går yngre læger med hjertestopkalder?
 21. Går yngre læger stuegang?
 22. Hvor mange aften-/nattevagter er der pr. måned?

Kommentarer

Skriv kommentar